Sodobna analitična filozofija 2021-2022

red. prof. dr. Matjaž Potrč

 1. semester; sreda, 16:20-18:00, predavalnica 01

Spletna učilnica: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=8561

Obveznosti študenta: Študent mora aktivno sodelovati pri predmetu, kar izkazuje sodelovanje v razpravi, branje seminarskih tekstov (pričakuje se, da se besedilo, ki se v določenem tednu obravnava, prebere vnaprej!), priprava dveh izročkov (vedno na temo sem. branja in ne za nazaj) in kratkega končnega eseja (enkrat v teku semestra semestra; zadnji rok je 12. 1. 2022). Ti študenti pridobijo oceno na podlagi sodelovanja in ocen za izročke in esej. Če je študent opravil vsaj del obveznosti, bo na ustnem izpitu za končno oceno dobil dodatna vprašanja iz seminarskih tekstov. Študent, ki med letom ni opravil obveznosti, mora v celoti opraviti izpit pri predmetu (seminarski teksti + izpitna literatura). Vsa besedila so objavljena v spletni učilnici predmeta.

Teksti za seminarsko branje (v oklepaju so z ** označene strani, ki jih je potrebno obvezno prebrati; če tega dodatka ni, je obvezno celotno besedilo):

 • Uvodno predavanje (6. 10. 2021)
 • Kaj je filozofija? (13. 10. 2021)
 • Dinamična filozofija, Pogovor o dinamični filozofiji (20. 10. 2021)
 • Nejasnost je odporna (27. 10. 2021)
 • Ekologija brez organizmov? (3. 11. 2021)
 • Bogati svet tubiti v kadi (10. 11. 2021)
 • Vebrovsko tockovanje; Vebrova misel (17. 11. 2021)
 • Lepi vzorci globinskega razuma. (24. 11. 2021)
 • Odločnost pri nestrinjanju med vrstniki. (8. 12. 2021)
 • Uvod v vrlinsko epistemologijo (15. 12. 2021)
 • Partikularizem (22. 12. 2021)
 • Modularnost (5. 1. 2022)
 • rezervni termin (12.1.2022)

Uvodno predavanje (6. 10. 2021)

Kaj je filozofija? (13. 10. 2021)

Dinamična filozofija (odlomek), Pogovor o dinamični filozofiji (20. 10. 2021)


Nejasnost je odporna (27. 10. 2021)


Ekologija brez organizmov? (3. 11. 2021)

Bogati svet tubiti v kadi (10. 11. 2021)


Vebrovsko točkovanje; Vebrova misel (17. 11. 2021)


Lepi vzorci globinskega razuma. (24. 11. 2021)


Odločnost pri nestrinjanju med vrstniki. (8. 12. 2021)

Uvod v vrlinsko epistemologijo (15. 12. 2021)


Partikularizem (22. 12. 2021)


Modularnost (5. 1. 2022)


rezervni termin (12.1.2022)

Seznam izpitne literature

 1. Potrč, Matjaž. Dinamična filozofija. (ZIFF, Ljubljana 2004).
 2. Potrč, Matjaž. Jezik, misel in predmet. (DZS, Ljubljana 1988).
 3. Potrč, Matjaž. Zapis in govorica. (PK ZIFF, Ljubljana 1986).
 4. Potrč, Matjaž. Zero Point Reference: Conscious Philosophy. (LAP Lambert AP, 2017).
 5. Strahovnik, Vojko. Moralne sodbe, intuicija in moralna načela. (IPAK, Velenje 2009).
 6. Šuster, Danilo. Kaj delajo filozofi? (KC, Maribor 2019).
 7. Horgan, Terence in Potrč, Matjaž. Austere Realism: Contextual Semantics Meets Minimal Ontology. (MIT Press, Cambridge MA 2008).