Normativna etika in teorija delovanja 2022-23

red. prof. dr. Matjaž potrč

2. semester, sreda 15:30-17:10, pred. 325

eUčilnica: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=10056

Obravnavana vsebina: o predmetu, vlogi in ciljih etike: praktični in teoretični cilji; struktura moralne teorije in temeljne etične kategorije: teorije pravilnega delovanja in teorija vrednosti; moralno načelo, dolžnost, vrednost (moralna, ne-moralna); vrednotenje moralnih teorij;  delitev etike: metaetika, normativne etika, praktična/uporabna etika; normativne moralne teorije: vrlinska etika, teorija božjega ukaza, naravno pravo, kantovska etika, klasični in sodobni utilitarizem, moralni pluralizem, moralni relativizem; etika in teorija delovanja: delovanje, delovalec, namera, razlogi, dejanja. 

Obveznosti: Študent mora aktivno sodelovati pri predmetu, kar izkazuje sodelovanje v razpravi, branje seminarskih tekstov (pričakuje se, da se besedilo, ki se v določenem tednu obravnava, prebere vnaprej!), priprava in oddaja dveh izročkov (vedno na temo sem. branja in ne za nazaj) in kratkega končnega eseja (konec semestra; rok 31. 5. 2023). Ti študenti pridobijo oceno na podlagi sodelovanja in ocen za izročke in esej. Če je študent opravil vsaj del obveznosti, bo na ustnem izpitu za končno oceno dobil dodatna vprašanja iz seminarskih tekstov. Študent, ki med letom ni opravil obveznosti, mora v celoti opraviti izpit pri predmetu (snov predavanj in izpitna literatura). 

Izroček: do 1 stran, povzetek ključnih trditev in argumentov v seminarskem besedilu, ki se ta teden bere, v obliki alinej in/ali strukture argumentov; se pripravi vnaprej in odda na začetku predavanja ter predstavi ključne poudarke (1-2 minuti). En izmed izročkov se pripravi in odda vsaj do 5. aprila 2023, drugi vsaj do 24. maja 2023

Končni esej: 2000-2500 besed. Tema: zagovor ene izmed oblik normativne moralne etike. Rok oddaje do vključno 31. 5. 2023 (brez izjem) v iztisnjeni obliki na predavanjih. 

Struktura ocene: izročka (50%), esej (50%) 

Izpitna literatura 

Timmons, Mark. 2012. Moral Theory: An Introduction. 2nd/3rd edition. New York: Rowman & Littlefield Publishers. 

Potrč, Matjaž, Strahovnik, Vojko. 2004. Practical contexts. Frankfurt; Lancaster: Ontos verlag. 

Potrč, Matjaž, Strahovnik, Vojko. 2009. Meinongian theory of moral judgments. V: Schram, Alfred (ur.), Raspa, Venanzio (ur.). Meinong studies = Meinong Studien. Frankfurt: Ontos. 2009, vol. 3, str. 93-122. 

Potrč, Matjaž. 2012. Objektivnost najstev. Anthropos, letn. 44, št. 3/4, str. 195-206.  

Strahovnik, Vojko. 2009. Moralne sodbe, intuicija in moralna načela, Velenje: IPAK. 

Strahovnik, Vojko. 2004. Oris moralnega partikularizma. Analiza 3, str. 33-55. 

Strahovnik, Vojko. 2009. Moralna filozofija R. M. Harea: univerzalni preskriptivizem in utilitarizem dveh ravni. Analiza 13, št. 1/2, str. 47-62. Dodaj dejavnost ali vir