Bibliografija

Celotna bibliografija (vir: SICRIS)

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž. Epistemological skepticism, semantic blindness, and competence-based performance errors. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 2013, vol. 28, no. 2, str. 161-177.http://link.springer.com/article/10.1007/s12136-012-0164-2. [COBISS.SI-ID 52259682], [SNIPWoS do 24. 3. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 24. 3. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
2. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Moral dilemmas and vagueness. Acta analytica, ISSN 1874-6349. [Online ed.], 2013, vol. 28, no. 2, str. 207-222. http://link.springer.com/article/10.1007/s12136-011-0140-2?null, doi: 10.1007/s12136-011-0140-2. [COBISS.SI-ID 5924698], [SNIPWoS do 16. 9. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 22. 5. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

3. POTRČ, Matjaž. Objektivnost najstev. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2012, letn. 44, št. 3/4, str. 195-206. [COBISS.SI-ID 50940770]

4. POTRČ, Matjaž. Metaphysically lightweight posits. Phenomenology and mind, ISSN 2280-7853, 2012, no. 2, str. [42]-48. [COBISS.SI-ID 50165346]

5. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž. The epistemic relevance of morphological content. Acta analytica, ISSN 0353-5150, Jun. 2010, vol. 25, no. 2, str. 155-173, doi: 10.1007/s12136-010-0091-z. [COBISS.SI-ID 512085630], [SNIPWoS do 23. 9. 2014: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, normirano št. čistih citatov (NC): 16, Scopus do 24. 6. 2014: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, normirano št. čistih citatov (NC): 16]

6. POTRČ, Matjaž. Kaj je filozofija?. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2008, letn. 40, št. 1/2, str. 75-85. [COBISS.SI-ID 247973120]

7. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž. Particularist semantic normativity. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 2006, vol. 21, no. 1, str. [45]-61. [COBISS.SI-ID 247273216]

8. POTRČ, Matjaž. Zaznavanje in pojmi : temelji realistične estetike. Filologičeskie zametki. [Pečatnoe izd.], 2006, vyp. 4, č. 1, str. 30-38. [COBISS.SI-ID 34368354]

9. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Justification in context. Acta analytica, ISSN 0353-5150, spring 2005, vol. 20, no. 2, str. [91]-104. [COBISS.SI-ID 31254114]

10. POTRČ, Matjaž. Varčni realizem in navidezno posamezna pomenska normativnost. Analiza, ISSN 1408-2969, 2005, letn. 9, št. 1/2, str. 64-73. [COBISS.SI-ID 31308130]

11. POTRČ, Matjaž. The subjective and the objective in Veber’s ethics and in moral particularism. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2005, letn. 37, št. 1/4, str. 33-44. [COBISS.SI-ID 31873378]

12. POTRČ, Matjaž. Particularism and Resultance. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 2004, vol. 19, št. 33, str.163-187. [COBISS.SI-ID 28338274]

13. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Metaphysics : ultimate and regional ontology. Información Filosófica, ISSN 1824-7121, 2004, letn. 1, št. 1, str. [21]-45. [COBISS.SI-ID 38726242]

14. POTRČ, Matjaž. Lepi vzorci. Analiza, ISSN 1408-2969, 2003, letn. 7, št. 3, str. 108-119. [COBISS.SI-ID 128240384]

15. POTRČ, Matjaž. Transvaluationism, Common Sense and Indirect Correspondence. Acta analytica, ISSN 0353-5150, let. 17, št. 29, str. 102-119. [COBISS.SI-ID 25619298]

16. POTRČ, Matjaž. Lewisov enkratni pomen. Analiza, ISSN 1408-2969, 2002, letn. 6, št. 1/2, str. 122-132. [COBISS.SI-ID 123012608]

17. POTRČ, Matjaž. Non-arbitrariness of composition and particularism. Grazer philosophische Studien, ISSN 0165-9227, 2002, [Vol.] 63, str. [197]-215. [COBISS.SI-ID 21316962]

18. POTRČ, Matjaž. Nonreductive realism and preservative irrealism. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 2001, vol. 16, iss. 26, p. [61]-74. [COBISS.SI-ID 17193826]

19. POTRČ, Matjaž. Justification having and morphological content. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 2000, vol. 15, issue 24, str. [151]-173. [COBISS.SI-ID 15448674]

20. POTRČ, Matjaž. Trije vplivi profesorja Majerja na moje delo. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2000, let. 32, št. 1/2, str. 36-39. [COBISS.SI-ID 19703645]

21. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž. Blobjectivism and indirect correspondence. Facta philosophica, ISSN 1424-0602, 2000, vol. 2, no. 2, str. [249]-270. [COBISS.SI-ID 15473762]

22. POTRČ, Matjaž. Nenaključnost sestavljenosti. Analiza, ISSN 1408-2969, 1999, letn. 3, št. 3/4, str. 3-21. [COBISS.SI-ID 14324578]

23. POTRČ, Matjaž. Vebrovi občutki kot nepopolni predmeti. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1999, letn. 31, št. 1/3, str. 213-216. [COBISS.SI-ID 115157760]

24. POTRČ, Matjaž. Zaznavanje in pojmi : temelji realistične estetike. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 1999, letn. 27, št. 194, str. 123-131. [COBISS.SI-ID 3105865]

25. POTRČ, Matjaž. Stvarna priroda ontologije i kognicije. Filozofska istraživanja, ISSN 0351-4706, 1999, god. 19, sv. 3, str. 453-460. [COBISS.SI-ID 11059298]

26. POTRČ, Matjaž. Nejasnost je odporna. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1998, let. 30, št. 4/6, str. 91-98. [COBISS.SI-ID 8692834]

27. POTRČ, Matjaž. Kognitivna funkcija prehoda. Analiza, ISSN 1408-2969, 1997, let. 1, št. 2, str. 16-35. [COBISS.SI-ID 4364898]

28. POTRČ, Matjaž. Metafora in njen kognitivni kontekst. Analiza, ISSN 1408-2969, 1997, let. 1, št. 3/4, str. 162-170. [COBISS.SI-ID 4571490]

29. POTRČ, Matjaž. Fenomenologija in kognitivna znanost. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1997, let. 29, št. 1/3, str. 272-276. [COBISS.SI-ID 17812573]

30. POTRČ, Matjaž. Kategorije in občutki pri Quinu. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1996, 28, št. 1/2, str. 66-83. [COBISS.SI-ID 62156032]

31. POTRČ, Matjaž, VOSPERNIK, Miklavž. Meinong on psychophysical measurement. Axiomathes, ISSN 1122-1151, 1996, vol. 7, št. 1/2, str. 187-202. [COBISS.SI-ID 8619874], [SNIPScopus do 12. 4. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1]

32. POTRČ, Matjaž. Consciousness and connectionism – the problem of compatibility of type identity theory and of connectionism. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 1995, 10, št. 13, str. 175-190. [COBISS.SI-ID 79634688]

33. POTRČ, Matjaž. Haller in Brentanov empirizem. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1995, 27, št. 1/2, str. 177-188. [COBISS.SI-ID 53101568]

34. POTRČ, Matjaž. Sensation according to Meinong and Veber. Grazer philosophische Studien, ISSN 0165-9227, 1995, vol. 50, str. 573-590. [COBISS.SI-ID 8607842]

35. POTRČ, Matjaž. Brentano in Veber. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1994, 26, št. 1/3, str. 145-157. [COBISS.SI-ID 431965]

36. POTRČ, Matjaž. Pojavoslovje (fenomenologija), organska enotnost in povnanjeni Husserl. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1993, 25, št. 1/2, str. 280-305. [COBISS.SI-ID 49275904]

37. POTRČ, Matjaž. Fenomenologija ali pojavoslovje, organska enotnost in učenje. I. del. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1993, 25, št. 5/6, str. 323-342. [COBISS.SI-ID 49527040]

38. POTRČ, Matjaž. Sensory and perceptual. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 1992, 7, št. 8, str. 73-90. [COBISS.SI-ID 80177920]

39. POTRČ, Matjaž. The sensory basis of content in Veber. Slovene studies, ISSN 0193-1075, 1991, vol. 13, št. 1, str.71-90. [COBISS.SI-ID 50146304]

40. POTRČ, Matjaž. Analiza kot model teorije opisov. Vestnik, ISSN 0351-6881, 1984, let. 5, št. 1-2, str. 25-43. [COBISS.SI-ID 10284077]

41. POTRČ, Matjaž. Družboslovna metodologija. Vestnik, ISSN 0351-6881, 1984, let. 5, št. 1-2, str. 80-89. [COBISS.SI-ID 10283309]

42. POTRČ, Matjaž. “Je en” : o ničli in eni pri Fregeju. Problemi, ISSN 0555-2419, 1979, let. 17, št. 184/186, str. 197-200. [COBISS.SI-ID 8099938]

43. POTRČ, Matjaž. Destrukcija fenomenološke transcendentalne zavesti. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1976, št. 3/6, str. 99-114. [COBISS.SI-ID 10296930]

44. POTRČ, Matjaž. Možnost Althusserjevega pristopa. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1972, št. 1/2, str. 43-52. [COBISS.SI-ID 2972514]

45. POTRČ, Matjaž. Nevarnost neskladja II : beležka ob primeru Avguštin. Problemi, ISSN 0555-2419, 1972, let. 10, št. 116/117, str. 167-173. [COBISS.SI-ID 8352866]

46. POTRČ, Matjaž. Zlom govorice. Problemi, ISSN 0555-2419, 1972, let. 10, št. 116/117, str. 188-194. [COBISS.SI-ID 8353634]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

47. POTRČ, Matjaž. Uvod v kognitivno filozofijo in dinamično kognicijo. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 1998, let. 26, št. 188, str. 195-201. [COBISS.SI-ID 18655069]
48. POTRČ, Matjaž. Filozofija psihologije. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1994, 26, št. 4/6, str. 83-92. [COBISS.SI-ID 630877]

49. POTRČ, Matjaž. Dve predavanji o spozanju in pojavoslovju. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1993, 25, št. 3/4, str. 47-59. [COBISS.SI-ID 351837]

50. POTRČ, Matjaž. Philosophy of psychology in Slovenia and Yugoslavia. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 1991, 6, št. 7, str. 65-77. [COBISS.SI-ID 80199680]

51. MOČNIK, Rastko, ULE, Andrej, KREFT, Lev, BORSTNER, Bojan, POTRČ, Matjaž. Rasprava povodom knjige Donalda Davidsona, Ljubljana, 23.2.1989. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1990, let. 20, št. 5-6, str. 261-186. [COBISS.SI-ID12922626]

52. POTRČ, Matjaž. Wittgenstein on Epistemic Intermediaries and Categorisation. Radovi, Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije, ISSN 0352-6798, 1984/1985, 6, str. 35-45. [COBISS.SI-ID 17868290]

53. POTRČ, Matjaž. K razliki med dvema usmeritvama filozofske analize. Problemi, ISSN 0555-2419, 1980, let. 18, št. 201/202, str. 50-57. [COBISS.SI-ID 8103778]

54. POTRČ, Matjaž. Zapis in učinek smisla. Problemi, ISSN 0555-2419, 1977, let. 15, št. 173/175, str. 31-39. [COBISS.SI-ID 8105314]

55. POTRČ, Matjaž. Uvod v problem reference in teorija izjavljanja. Problemi, ISSN 0555-2419, 1977, let. 15, št. 173/175, str. 167-187. [COBISS.SI-ID 8107362]

 

1.04 Strokovni članek

56. POTRČ, Matjaž. Ekologija brez organizmov?. Apokalipsa, ISSN 1318-3680, 2003, [Št.] 63/64/65, str. 119-126. [COBISS.SI-ID 128446208]
57. POTRČ, Matjaž, MARKIČ, Olga, ŠUSTER, Danilo. Slovenska analitična filozofija 2000 : poročila z mednarodnega filozofskega kongresa “Filozofska analiza”, kolokvija o Horganovi filozofiji in drugega srečanja srednjeevropskega združenja za analitično filozofijo. Analiza, ISSN 1408-2969, 2000, letn. 4, št. 1, str. 123-127. [COBISS.SI-ID 14324322]

58. POTRČ, Matjaž. Dinamična filozofija. Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510, 1999, letn. 20, št. 3, str. 153-164. [COBISS.SI-ID 13738541], [WoS do 8. 9. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

59. POTRČ, Matjaž. Stopnje intencionalnosti. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1989, 20, 3-4, str. 165-169. [COBISS.SI-ID 12869634]

60. POTRČ, Matjaž. Izravna mentalna referencija: Veberov pojam zadevanja. Filozofska istraživanja, ISSN 0351-4706, 1989, 9, 4, str. 1161-1168. [COBISS.SI-ID 14011138]

 

1.05 Poljudni članek

61. POTRČ, Matjaž. Argument. Filozofija na maturi, ISSN 1318-5594, 1997, 4, št. 1, str. 11-13. [COBISS.SI-ID 71596800]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

62. POTRČ, Matjaž. Justification in context. V: 26st International Wittgenstein Symposium, August 3-9, 2003, Kirchberg am Wechsel. LÖFFLER, Winfried (ur.), WEINGARTNER, Paul. (ur.). Knowledge and belief : papers of the 26th International Wittgenstein Symposium, August 3-9, 2003, Kirchberg am Wechsel = Wissen und glauben : Beiträge des 26. Internationalen Wittgenstein Symposiums, 3.-9. August 2003, Kirschberg am Wechsel, (Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, ISSN 1022-3398, Vol. 11). Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2003, str. 286-288. [COBISS.SI-ID 22406498]
63. POTRČ, Matjaž. Brentano and Veber. Brentano Studien, ISSN 0935-7009, 1998/1999, bd. 8, str. [193]-209. [COBISS.SI-ID 15474018]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

64. POTRČ, Matjaž. L’impresa poetica nel discorso democratico. V: VERDIGLIONE, Armando. La democrazia : Festival della modernità, 28 – 30 novembre 2008, Vill San Carlo Borromeo, Milano Senago, (L”alingua, 322), (Università internazionale del secondo rinascimento, 49). 1 ed. Milano: Spirali, 2009, str. 316-329. [COBISS.SI-ID 512087678]
65. POTRČ, Matjaž. La questione aperta. V: VERDIGLIONE, Armando., POTRČ, Matjaž. La nostra psicanalisi, (L’alingua, 297), (La cifrematica, 5). 1a ed. Milano: Spirali, 2008, str. 41. [COBISS.SI-ID 512086142]

66. POTRČ, Matjaž. La politica zen. V: VERDIGLIONE, Armando., POTRČ, Matjaž. La politica : Festival della modernità, 29 novembre-2 dicembre 2007, Vill San Carlo Borromeo, Milano Senago, (L”alingua, 290), (Università internazionale del secondo rinascimento, 42). 1 ed. Milano: Spirali, 2008, str. 414-424. [COBISS.SI-ID 512087166]

67. POTRČ, Matjaž. Giustificazioni scettica. V: AMATO, Francesco, POTRČ, Matjaž. La scrittura : Festival della modernità, 24-27 maggio 2007, Villa San Carlo Borromeo, Milano Senago, (L”alingua, 277), (Università internazionale del secondo Rinascimento, 40). 1. ed. Milano: Spirali, 2007, str. 270-278. [COBISS.SI-ID 36942434]

68. POTRČ, Matjaž. Brentano e l’Italia. V: AMATO, Francesco, POTRČ, Matjaž. Il valore dell’Italia : Festival della modernità, 30 novembre-3 dicembre 2006, Villa San Carlo Borromeo, Milano Senago, (L’alingua, 262), (Università internazionale del secondo rinascimento, 37). 1. ed. Milano: Spirali, 2007, str. 329-341. [COBISS.SI-ID 45212770]

69. POTRČ, Matjaž. Giudizio artistico. V: VERDIGLIONE, Armando. Art ambassador : il museo, l’edizione, il valore : Festival mondiale di cifremati, 1 – 4 dicembre 2005, Vill San Carlo Borromeo, Senago (Milano), (L”alingua, 239), (Università internazionale del secondo rinascimento, 30). 1 ed. Milano: Spirali, 2006, str. 149-163. [COBISS.SI-ID 512088190]

70. POTRČ, Matjaž. Confini nell’arte. V: VERDIGLIONE, Armando. Modernitas : Festival della modernità, 22-25 giugno 2006, Villa San Carlo Borromeo, Senago (Milano), (L”alingua, 248), (Università internazionale del secondo rinascimento, 33). 1 ed. Milano: Spirali, 2006, str. 399-410. [COBISS.SI-ID 512088702]

71. POTRČ, Matjaž. Dalla pigrizia all’intelligenza. V: VERDIGLIONE, Armando. Il secondo rinascimento nel pianeta : Congresso mondiale di cifrematica, 28-30 maggio 2004, Villa San Carlo Borromeo, Senago (Milano), (L”alingua, 219), (Università internazionale del secondo rinascimento, 21). 1 ed. Milano: Spirali, 2005, str. 61-64. [COBISS.SI-ID 512089214]

72. POTRČ, Matjaž. Particularist semantic normativity. V: ULE, Andrej (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), REPOVŠ, Grega (ur.). Kognitivna znanost : zbornik A 7. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2004, 9. do 15. oktober 2004 = Cognitive science : proceedings A of the 7th International Multiconference Information Society IS 2004, 9-15th October 2004, Ljubljana, Slovenia, (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 2004, str. 116-119. [COBISS.SI-ID 28371042]

73. POTRČ, Matjaž. L’intenzionalità e il cervello. V: Il brainworker. Prima ed. italiana. Milano: Spirali, 2003, str. 227-232. [COBISS.SI-ID 25642082]

74. POTRČ, Matjaž. Consciousness is a process in the brain. V: DETELA, Andrej (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS’2002, 14.-18.oktober 2002 = Cognitive science = proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS’ 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2002, str. 17-20. [COBISS.SI-ID 21319778]

75. POTRČ, Matjaž. Generalities without authority. V: DETELA, Andrej (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS’2002, 14.-18.oktober 2002 = Cognitive science = proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS’ 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2002, str. 25-28. [COBISS.SI-ID 21320034]

76. POTRČ, Matjaž. Intentionality of phenomenology in Brentano. V: HORGAN, Terry (ur.), TIENSON, John (ur.), POTRČ, Matjaž (ur.). Origins: the common sources of the analytic and phenomenological traditions, (The Southern journal of philosophy, ISSN 0038-4283, 40, suppl.). Memphis: Department of Philosophy, University, 2002, str. 231-267. [COBISS.SI-ID 21320290], [Scopus do 6. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

77. POTRČ, Matjaž. Metaphysical disputes. V: KANZIAN, Christian (ur.), QUITTERER, Josef (ur.), RUNNGALDIER, Edmund (ur.). Personen : ein interdisziplinärer Dialog : Beiträge des 25. Internationalen Wittgenstein Symposiums, 11.-17. August 2002, Kirchberg am Wechsel = Persons : an interdiscplinary approach : papers of the 25th International Wittgenstein Symposium, August 11-17, 2002, Kirchberg am Wechsel, (Beiträge der Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, ISSN 1022-3398, Bd 10, Vol. 10). Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2002, str. 187-188. [COBISS.SI-ID 21523298]

78. POTRČ, Matjaž. Intentional pair of correlates. V: VODUŠEK, David B. (ur.), REPOVŠ, Grega (ur.). Informacijska družba IS ’01 : zbornik B 4. mednarodne multi-konference, 22. do 26. oktober 2001, Ljubljana, Slovenija, Kognitivna nevroznanost IS ’01 = Information society IS ’01 : proceedings B of the 4th international multi-conference, 22-26th October 2001, Ljubljana, Slovenija, Cognitive neuroscience IS ’01. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2001, str. 80-83. [COBISS.SI-ID 13991385]

79. POTRČ, Matjaž. What’s cooking? World à la carte. V: 22st International Wittgenstein Symposium, August 15-21, 1999, Kirchberg am Wechsel. MEIXNER, Uwe (ur.), SIMONS, Peter (ur.). Metaphysics in the post-metaphysical age : papers of the 22[!]st International Wittgenstein Symposium, August 15-21, 1999, Kirchberg am Wechsel. Vol. 7 = Metaphysik im postmetaphysischen Zeitalter : Beiträge des 22. Internationalen Wittgenstein Symposiums, 15.-21. August 1999, Kirchberg am Wechsel. Bd 7, (Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, ISSN 1022-3398, Vol. 7). Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society: = Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 1999-, zv. 2, str. 116-122. [COBISS.SI-ID 10493282]

80. POTRČ, Matjaž. Veber’s sensations as incomplete objects. V: Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie, Innsbruck, 1. – 4. Februar 1998. LÖFFLER, Winfried (ur.), RUNGGALDIER, Edmund (ur.). Vielfalt und Konvergenz der Philosophie : Vorträge des V. Kongresses der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie, Innsbruck, 1. – 4. Februar 1998. Teil 1, (Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie, Bd. 2). Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, cop. 1999, str. 274-277. [COBISS.SI-ID 10857826]

81. POTRČ, Matjaž. Consciousness and intentionality. V: Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba – IS’98, 6. do 9. oktobra 1998 = International Multi-conference Information Society – IS’98. DETELA, Andrej (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), ULE, Andrej (ur.). Kognitivna znanost : zbornik konference = Cognitive sciences : proceedings of the conference. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 1998, str. 39-41. [COBISS.SI-ID 8551266]

82. POTRČ, Matjaž. Two levels of semantics. V: JUTRONIĆ, Dunja (ur.), et al. Language, mind and society : zbornik referatov z mednarodnega posvetovanja v Mariboru, 1. – 3. junij 1995. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1997, str. 12-23. [COBISS.SI-ID 4373090]

83. POTRČ, Matjaž. A localist metaphysical semantics?. V: JUTRONIĆ, Dunja (ur.). The Maribor papers in naturalized semantics. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1997 [i.e. 1998], str. 215-224. [COBISS.SI-ID 4567138]

84. POTRČ, Matjaž. Stereotypes. V: JEZERNIK, Božidar (ur.), MURŠIČ, Rajko (ur.). Prejudices and stereotypes in the social sciences and humanities, (Etnološka stičišča, ISSN 1408-4627, 5; 7), (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1997, str. 12-14. [COBISS.SI-ID 4365154]

85. POTRČ, Matjaž. U. T. place, the British founder of physicalism : from behaviourism to connectionism. V: HINTIKKA, Jaakko (ur.). Die britische Tradition in der Philosophie des 20. Jahrhunderts : beiträge des 17. Internationalen Wittgenstein Symposiums, 14.-21. August 1994, Kirchberg am Wechsel (Österreich) = The British tradition in 20th century philosophy : papers of the 17th International Wittgenstein Symposium, 14-21 August 1994, Kirchberg am Wechsel (Austria). Kirchberg am Wechsel: Die Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft: = The Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 1994, str. 357-364. [COBISS.SI-ID 8615522]

86. POTRČ, Matjaž. Phenomenology and cognitive science. V: CASATI, Roberto (ur.), WHITE, Graham (ur.). Philosophie und die kognitiven Wissenschaften = Philosophy and the cognitive sciences : Beiträge des 16. Internationalen Wittgenstein Symposiums 15.-22. August 1993, Kirchberg am Wechsel, (Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein society, vol. 1). Kirchberg am Wechsel: Die österreichische Ludwig Wittgenstein Geselschaft, 1993, str. 433-437. [COBISS.SI-ID 2702434]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

87. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Cognitive expressivism as revolutionary proposal. V: RoME 7. [S. l.: s. n., 2014?], str. 36. [COBISS.SI-ID 6664794]

88. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Morphological pluralism. V: RoME Six. [S. l.: s. n., 2013?], str. 38. [COBISS.SI-ID 6449754]

89. STRAHOVNIK, Vojko, POTRČ, Matjaž. Phenomenological objectivity. V: RoME V. [S. l.: s. n., 2012?], str. 41. [COBISS.SI-ID 5926234]

90. POTRČ, Matjaž. Subjektivno in objektivno v Vebrovi etiki in v moralnem partikularizmu = The subjective and the objective in Veber’s ethics and in moral particularism. V: Evropski kontekst slovenske filozofije : France Veber (1890-1975) = European context of Slovene philosophy : Franciscus Weber (1890-1975) = Europäischer Kontext der slowenischen Philosophie : Franz Weber (1890-1975). Ljubljana: Slovensko filozofsko društvo: = Slovenian Philosophical Society, 2005, str. 15. [COBISS.SI-ID 31308386]

91. POTRČ, Matjaž. Oseba in dobro = The person and the good. V: Oseba in dobro = Person and good. Celje: Slovensko filozofsko društvo: ARRS, 2005, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 31879010]

92. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž. Particularist semantic normativity. V: Particularism = Partikularizem. Ljubljana: Slovenian Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science: = Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 2005, str. 18. [COBISS.SI-ID 30043746]

93. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Particularist compositionality. V: WERNING, Markus (ur.). Compositionality Concepts & Cognition 2004 : an Interdisciplinary Conference in Cognitive Science : Programme & Abstracts. Düsseldorf: Heinrich-Heine-University Düsseldorf, 2004, str. 43. [COBISS.SI-ID 25671522]

94. POTRČ, Matjaž. Kognitivno ravnotežje. V: Pomen in aktualnost Johna Rawlsa : povzetki referatov. Ljubljana: Slovensko komunikološko društvo: Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, 2004. [COBISS.SI-ID 25504610]

95. POTRČ, Matjaž. Metaphysical disputes. V: Personen : ein interdisziplinärer Dialog : Abstrakta der eingeladenen Vorträge = Persons : an interdiscplinary approach : abstracts of the invited lectures. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2002, str. 21. [COBISS.SI-ID 21804130]

96. POTRČ, Matjaž. Disciplined vagueness and cognition. V: European Society for Philosophy and Psychology. 9th annual meeting : [abstracts]. Salzburg: University of Salzburg, 2000. [COBISS.SI-ID 15485794]

97. POTRČ, Matjaž. Non-arbitrariness of composition. V: The phenomenological tradition in Slovenia, Austria and neighbourhood = Fenomenološko izročilo v Avstriji, Sloveniji in njuni okolici = Die phänomenologische Tradition in Slowenien, Österreich un Umgebung. [S. l.: s. n., 2000], str. 40-41. [COBISS.SI-ID 10145800]

98. POTRČ, Matjaž. Where is the book?. V: Third European Congress of Analytical Philosophy, Maribor, [June 29 – July 3], 1999, ECAP (3). Abstracts of contributed papers, (Analiza, ISSN 1408-2969). [Ljubljana: Filozofska fakulteta], 1999, str. 192-193. [COBISS.SI-ID 10944354]

99. POTRČ, Matjaž. Dynamical Husserl : from organic to the blob. V: GORLÉE, Dinda L. (ur.). Sign processes in complex systems = Zeichenprozesse in komplexen Systemen = Sémioses dans les Systèmes Complexes = Significación en los sistemas complejos : 7th International Congress of the International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS), Dresden, October 3-6, 1999 = 7. Internationaler Kongreß der Internationalen Gesellschaft für Semiotik (IASS/AIS) = 7ième Congrès de l’IASS-AIS : 7 Congreso de la Asociación International de Estudios Semióticos : Abstracts. Dresden: International Association for Semiotic Studies, 1999, str. 311-312. [COBISS.SI-ID 10900066]

100. POTRČ, Matjaž. Methodology for a defense of blobjectivism. V: Volume of abstracts : 11th international congress of logic, methodology and philosophy of science : August 20-26, 1999, Cracow, Poland. Cracow: International union of history and philosophy of science, 1999, str. 196. [COBISS.SI-ID 10508130]

101. POTRČ, Matjaž. Semantic basic of the two levels model. V: 10th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Volume of abstracts. Florence: International union of history and philosophy of science, 1995, str. 551. [COBISS.SI-ID 4530018]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

102. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Some tendencies of logic and methodology in Slovenia. V: SCHUMANN, Andrew (ur.). Logic in Central and Eastern Europe : history, science, and discourse. Lanham [etc.]: University Press of America, cop. 2013, str. 268-282. [COBISS.SI-ID 51637858]
103. POTRČ, Matjaž. Veberian scorekeeping. V: PIRC, Tadej (ur.). Object, person, and reality : an introduction to France Veber. Ljubljana: JSKD, 2012, str. 97-106. [COBISS.SI-ID 48726882]

104. POTRČ, Matjaž. Das Hintergrundwissen. V: MARNEROS, Andreas (ur.), ROHDE, Anke (ur.). Festschrift zum 80. Geburtstag von Uwe Henrik Peters : Sapientiae cupido patria esse cariorem und das Lied der Sirenen. Köln: ANA, 2011, str. [61]-90. [COBISS.SI-ID 50147170]

105. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. France Veber : da dove provengono i doveri come oggetti?. V: VEBER, France. Filosofia : dottrina fondamentale sull’uomo e sul suo posto nella creazione. Assisi: Cittadella, cop. 2011, str. 7-20. [COBISS.SI-ID 1024202208]

106. POTRČ, Matjaž. Phenomenology of dance. V: PETLEVSKI, Sibila (ur.), PAVLIĆ, Goran (ur.). Spaces of identity in the performing sphere. 1st ed. Zagreb: Fraktura: Akademija dramske umjetnosti, 2011, str. 273-285. [COBISS.SI-ID50139234]

107. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Aesthetic judgment according to Veber. V: SCHRAMM, Alfred (ur.), RASPA, Venanzio (ur.). Meinong studies = Meinong Studien. Frankfurt: Ontos, 2005-<2010>, vol. 4, str. 217-235. [COBISS.SI-ID512089982]

108. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Meinongian theory of moral judgments. V: SCHRAMM, Alfred (ur.), RASPA, Venanzio (ur.). Meinong studies = Meinong Studien. Frankfurt: Ontos, 2005-<2010>, vol. 3, str. [93]-122, tabele. [COBISS.SI-ID 41985378]

109. POTRČ, Matjaž. The world of qualia. V: WRIGHT, Edmond Leo (ur.). The case for qualia. Cambridge, Mass.: A Bradford book; London: MIT Press, 2008, str. 109-124. [COBISS.SI-ID 512086654]

110. POTRČ, Matjaž. Una vita in salute. V: VERDIGLIONE, Armando., POTRČ, Matjaž. Il cervello e la bussola, (L’alingua, 283), (La cifrematica, 3). 1a ed. Milano: Spirali, cop. 2008, str. 131-160. [COBISS.SI-ID 36691554]

111. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž. Contextual semantics and particularist normativity. V: LANCE, Mark Norris (ur.), POTRČ, Matjaž (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Challenging moral particularism, (Routledge studies in ethics and moral theory, 11). New York; London: Routledge, 2008, str. 123-139. [COBISS.SI-ID 239354624]

112. POTRČ, Matjaž. Le cose procedono dal due. V: FRUA DE ANGELI, Cristina, POTRČ, Matjaž. L’intellettualità e il piacere, (L’alingua, 273), (La cifrematica, 2). 1a ed. Milano: Spirali, cop. 2007, str. 139-151. [COBISS.SI-ID 36692834]

113. POTRČ, Matjaž. Cifra e verità. V: VERDIGLIONE, Armando., POTRČ, Matjaž. La vita, il suo numero, la sua scrittura, il suo valore, (L’alingua, 263), (La cifrematica, 1). 1a ed. Milano: Spirali, cop. 2007, str. 74-104. [COBISS.SI-ID36693602]

114. POTRČ, Matjaž. The person and the good. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Person and good : man and his ethics in the postmodern world, (Theologie Ost-West, Bd. 6). Münster: Lit, cop. 2006, str. 229-240. [COBISS.SI-ID33685858]

115. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž. Abundant truth in an austere world. V: GREENOUGH, Patrick (ur.), LYNCH, Michael P. (ur.). Truth and realism. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 2006, str. [137]-161. [COBISS.SI-ID 33661794]

116. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Meinongian scorekeeping. V: SCHRAMM, Alfred (ur.), RASPA, Venanzio (ur.). Meinong studies = Meinong Studien. Frankfurt: Ontos, 2005-<2010>, vol. 1, str. [309]-330. [COBISS.SI-ID 30316642]

117. POTRČ, Matjaž. The last judgment. V: KOTJUROVA, Marija P. (ur.). Filologičeskie zametki. Vyp. 2 : mežvuzovskij sbornik naučnyh trudov. Perm: Permskij universitet; Ljubljana: Universitet, 2003, č. 2, str. 181-[191]. [COBISS.SI-ID26229602]

118. POTRČ, Matjaž. Blobjectivist Monism Repulsive monism : one dynamic BLOB and no principles. V: BÄCHLI, Andreas (ur.), PETRUS, Klaus (ur.). Monism, (Philosophische Analyse, Philosophical analysis, Bd. 9 =, v. 9). Frankfurt: Ontos, 2003, str. 125-155. [COBISS.SI-ID 25620066]

119. POTRČ, Matjaž. Kritika Brentanove ontologije. V: ŽALEC, Bojan (ur.). Intencionalnost in ontologija : razprave o filozofiji Franza Brentana : Jermanov zbornik, (Knjižna zbirka Claritas, ISSN 1408-6689, 23). Ljubljana: Študentska založba, 2002, str. [53]-69. [COBISS.SI-ID 21310562]

120. POTRČ, Matjaž. Phenomenal green and the optical paradox. V: KORTE, Tapio (ur.), RÄIKKÄ, Juha (ur.). Philosophical perspectives : essays in honour of Seppo Sajama on his 50th birthday, (Reports from the Department of philosophy, ISSN 1457-9332, Vol. 9 (2002)). Turku: Department of philosophy, University of Turku, 2002, str. [83]-97. [COBISS.SI-ID 21801314]

121. POTRČ, Matjaž. La vita. V: VERDIGLIONE, Armando. (ur.). Quel Vangelo che stiamo scrivendo, (Il secondo rinascimento: logica e industria della parola, n. 91/92). Milano: Spirali/Vel, 2002, str. 227-234. [COBISS.SI-ID 21521250]

122. POTRČ, Matjaž. Il Web e la città del Web : meglio un cervello di palude in un fosso palustre che uno zombie concio. V: DE ANGELI, Cristina Frua (ur.). Internet. La città planetaria, (Il secondo rinascimento: logica e industria della parola, n. 87/88). Milano: Spirali/Vel, 2001, str. 206-216. [COBISS.SI-ID 17199970]

123. POTRČ, Matjaž. La vera salute. V: DE ANGELI, Cristina Frua (ur.). La medicina, la psicanalisi, la vita, (Il secondo rinascimento: logica e industria della parola, n. 89/90). Milano: Spirali/Vel, 2001, str. 255-262. [COBISS.SI-ID 18112866]

124. POTRČ, Matjaž. France Veber (1890-1975). V: ALBERTAZZI, Liliana (ur.), JACQUETTE, Dale (ur.), POLI, Roberto (ur.). The school of Alexius Meinong, (Western Philosophy Series). Aldershot; Burlington (USA): Ashgate, 2001, str. 209-224. [COBISS.SI-ID 17687394]

125. POTRČ, Matjaž. Vague ressemblances. V: SCHURZ, Gerhard (ur.), URŠIČ, Marko (ur.). Beyond classical logic : philosophical and computational investigations in deductive reasoning and relevance, (Conceptus-studien, ISSN 0259-0670, Bd. 13). Sankt Augustin: Academia, 1999, str. [175]-190. [COBISS.SI-ID 10498658]

126. POTRČ, Matjaž. Morphological content. V: POTRČ, Matjaž (ur.). Connectionism and the philosophy of psychology, (Acta analytica, ISSN 0353-5150, 22). Dettelbach: Röll, 1999, str. 133-149. [COBISS.SI-ID 10862434]

127. POTRČ, Matjaž. Dov’e il libro?. V: Il secondo rinascimento : logica e industria della parola : cultura, arte, impresa, politica, finanza, comunicazione. Milano: Spirali/Vel, 1999, str. 67-77. [COBISS.SI-ID 10897762]

128. POTRČ, Matjaž. Immunità ontologica. V: Il secondo rinascimento : logica e industria della parola : cultura, arte, impresa, politica, finanza, comunicazione. Milano: Spirali/Vel, 1999, str. 77-85. [COBISS.SI-ID 15448162]

129. POTRČ, Matjaž. From Chinese Room to dasein in a Vat. V: CINDRIČ, Alojz (ur.). Čarnijev zbornik (1931-1996) : zbornik mednarodnih družboslovnih in humanističnih razprav = A festschrift for Ludvik Čarni [1931-1996] : studies in humanities and social sciences. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo; =Ljubljana: Faculty of Arts, Department of Sociology, 1998, str. 459-467. [COBISS.SI-ID 8555106]

130. READ, Stephen, POTRČ, Matjaž. Večni plešci: Paradoks sorites. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1997, 29, št. 4/6, str. 239-249. [COBISS.SI-ID 79425024]

131. POTRČ, Matjaž. Haller and Brentano’s empiricism. V: LEHRER, Keith (ur.), MAREK, Johann Christian (ur.). Austrian philosophy : past and present : essays in honor of Rudolf Haller, (Boston studies in the philosophy of science, Vol. 190). Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, 1997, str. 55-69. [COBISS.SI-ID 4346722]

132. POTRČ, Matjaž. Introduction. V: BAUMGARTNER, Elisabeth (ur.), et al. Handbook : phenomenology and cognitive science. Dettelbach: Röll, 1996, str. 179-184. [COBISS.SI-ID 2673506]

133. POTRČ, Matjaž. Phenomenology and organic unity. V: BAUMGARTNER, Elisabeth (ur.), et al. Handbook : phenomenology and cognitive science. Dettelbach: Röll, 1996, str. 185-197. [COBISS.SI-ID 2673762]

134. POTRČ, Matjaž. Learning from the phenomenological point of view. V: BAUMGARTNER, Elisabeth (ur.), et al. Handbook : phenomenology and cognitive science. Dettelbach: Röll, 1996, str. 239-250. [COBISS.SI-ID 2674018]

135. POTRČ, Matjaž. A naturalistic and evolutionary account of content. V: TYMIENIECKA, Anna-Teresa (ur.). The turning points of the new phenomenological era : Husserl research – drawing upon the full extent of his development, (Analecta Husserliana, vol. 34), (Phenomenology in the world fifty years aqfter the death of Edmund Husserl, book 1). Dordrecht [etc.]: Kluwer, 1991, str. 357-366, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8616802]

136. POTRČ, Matjaž. Why won’t syntactic naturalization of belief do?. V: PAVKOVIĆ, Aleksandar (ur.). Contemporary Yugoslav philosophy : the analytic approach, (Nijhoff internatinal philosophy series, vol. 36). Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, 1988, str. 241-250. [COBISS.SI-ID 8617058]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

137. POTRČ, Matjaž. Perceiving the world. V: VOGRINC, Jože (ur.), et al. Prestop : spominski zbornik Iztoka Sakside – Saxa. V Ljubljani: Oddelek za sociologijo kulture, Filozofska fakulteta, 2000, str. 143-153. [COBISS.SI-ID 15466594]
138. POTRČ, Matjaž. O spoznanju in pojavoslovju. V: MARKIČ, Olga (ur.), TENZE, Goran (ur.). Prispevki iz analitične filozofije : ciklus oddaj Večerni logos na III. programu Radia Slovenija. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti: Radio Slovenija, Program Ars, III. program, 1994, str. 39-54. [COBISS.SI-ID 8618082]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

139. POTRČ, Matjaž. In memoriam – Ullin Thomas Place. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 2000, vol. 15, issue 25, str. [7]-18. [COBISS.SI-ID 15448418]
140. OGRIN, Matija, POTRČ, Matjaž, HORVAT, Franci, HORVAT, Jože. O esejih in filozofiji : pogledi na knjige. Zvon, ISSN 1408-645X, feb. 1999, letn. 2, št. 1, str. 88-94. [COBISS.SI-ID 109535232]

141. POTRČ, Matjaž. Mistika ni filozofija. Razgledi, ISSN 1318-0401, 12. maja 1995, št. 10, str. 25. [COBISS.SI-ID 112697088]

142. POTRČ, Matjaž. Dr. Ludvik Bartelj: Ontofilozofija, Ljubljana 1994. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1994, 26, št. 1/3, str. 258-260. [COBISS.SI-ID 447837]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

143. HORGAN, Terry, TIENSON, John, POTRČ, Matjaž. Editors’ introduction. V: HORGAN, Terry (ur.), TIENSON, John (ur.), POTRČ, Matjaž (ur.). Origins: the common sources of the analytic and phenomenological traditions, (The Southern journal of philosophy, ISSN 0038-4283, 40, suppl.). Memphis: Department of Philosophy, University, 2002, str. VII-VIII. [COBISS.SI-ID 21804898]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

144. POTRČ, Matjaž. Kognitivna filozofija in psihologija. Panika, ISSN 1318-8747, 2000, letn. 4, št. 4, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 15447906]
145. LIKAR, Vojislav, ULE, Andrej, HOZJAN, Slavko, RIHA, Rado, POTRČ, Matjaž, KALAN, Valentin, MOTALN, Valter, ERJAVEC, Aleš, PAGON, Neda. Okrogla miza : Vprašanje razlage procesa oblikovanja znanstvenih teorij in konceptov v epistemologiji in filozofiji znanosti. Vestnik, ISSN 0351-6881, 1984, let. 5, št. 1-2, str. 90-121. [COBISS.SI-ID 10283565]

 

1.22 Intervju

146. POTRČ, Matjaž. Vebrov filozofski kongres v Celju. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2000, letn. 32, št. 3/4, str. 37-42. [COBISS.SI-ID 20286045]
147. POTRČ, Matjaž (intervjuvanec). Čas je, da se slovenski narod oddolži svojemu največjemu filozofu : prof. dr. Matjaž Potrč pred Vebrovim filozofskim kongresom v Celju. Delo, ISSN 0350-7521, 19. apr. 2000, leto 42, št. 92, str. 19, portret. [COBISS.SI-ID 107606272]

 

1.25 Drugi sestavni deli

148. POTRČ, Matjaž. Dr. Cene Logar : (1913-1995). Delo, ISSN 0350-7521, 21.I.1995, 37, št. 17, str. 8. [COBISS.SI-ID 46821120]
149. POTRČ, Matjaž. Nekaj besed o mojem mentorju Franetu Jermanu. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1993, 25, št. 5/6, str. 8-10. [COBISS.SI-ID 49518336]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

150. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž. Austere realism : contextual semantics meets minimal ontology, (Representation and mind). Reprint. Cambridge, Mass.; London: MIT Press, 2009. X, 219 str., tabele. ISBN 978-0-262-51333-3. ISBN 0-262-51333-1. [COBISS.SI-ID 45024098]
151. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž. Austere realism : contextual semantics meets minimal ontology, (Representation and mind). Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, cop. 2008. X, 219 str., tabele. ISBN 978-0-262-08376-8. [COBISS.SI-ID 241067520]

152. POTRČ, Matjaž. Dinamična filozofija, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2004. 266 str., graf. prikazi. ISBN 86-7207-162-X. [COBISS.SI-ID 218875904]

153. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Practical contexts, (Practical philosophy, Vol. 8). Frankfurt; Lancaster: ontos verlag, 2004. 180 str., skice. ISBN 3-937202-61-7. [COBISS.SI-ID 26641762]

154. POTRČ, Matjaž (avtor, prevajalec povzetka). Pojavi in psihologija : fenomenološki spisi, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1995. 247 str., graf. prikazi. ISBN 86-7207-079-8. [COBISS.SI-ID55577344]

155. POTRČ, Matjaž. Phenomenology and cognitive science, (Acta analytica, 9). Dettelbach: J. H. Röll, 1993. 214 str. ISBN 3-927522-31-7. [COBISS.SI-ID 61516]

 

2.08 Doktorska disertacija

156. POTRČ, Matjaž. Problem reference in teorija izjavljanja : (pregled filozofskih razsežnosti razmerja med formaliziranim sistemom in vlogo govorice v njegovih zasnovah) : doktorsko delo. Ljubljana: [M. Potrč], 1981. V, 286 f. [COBISS.SI-ID19790336]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

157. HRIBAR, Tine, MALI, Franc, POTRČ, Matjaž, JUŽNIČ, Primož, STOPAR, Vojko. Razmerje med temeljnim, uporabnim in razvojnim raziskovalnim delom, (Potrebe raziskovalne dejavnosti na Slovenskem). Ljubljana: RSS, 1983. 122 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2925149]
158. HRIBAR, Tine, KIRN, Andrej, POTRČ, Matjaž, JUŽNIČ, Primož, MALI, Franc, STOPAR, Vojko. Prognostične osnove dolgoročnega planiranja raziskovalne dejavnosti, (Potrebe raziskovalne dejavnosti na Slovenskem – dolgoročni razvoj – Slovenija 2000). Ljubljana: RSS, 1982. 220 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3150941]

159. HRIBAR, Tine, HALAS, Majda, KIRN, Andrej, KUTIN, Breda, MAČEK, Matjaž, MALI, Franc, NOVAK, Mojca, PINTAR, Olga, POTRČ, Matjaž. Poglavja iz raziskovalne naloge “Vloga znanosti pri oblikovanju strategije razvoja SR Slovenije”. Ljubljana: Raziskovalni inštitut, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani, 1981. 155 f., tabele. [COBISS.SI-ID 8106285]

160. HRIBAR, Tine, HALAS, Majda, KIRN, Andrej, KUTIN, Breda, MAČEK, Matjaž, MALI, Franc, NOVAK, Mojca, PINTAR, Olga, POTRČ, Matjaž. Vloga znanosti pri oblikovanju strategije razvoja SR Slovenije, (Proučevanje razvoja raziskovalne dejavnosti Slovenije (RSS) – Dolgoročni razvoj Slovenije -Slovenija 2000 (RKDP)). Ljubljana: RSS, 1981. 217 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3242589]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

161. STREHOVEC, Janez (intervjuvanec), KREFT, Lev (intervjuvanec), HEDŽET TÓTH, Cvetka (intervjuvanec), POTRČ, Matjaž (intervjuvanec), ERJAVEC, Aleš (intervjuvanec). Pogovor o knjigi “Oblika kot problem” : Radio Slovenija : III. program : Okrogla miza tretjega programa. Ljubljana, 15. jan. 1986. [COBISS.SI-ID 17734701]
 

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

162. AMATO, Francesco, POTRČ, Matjaž. Il valore dell’Italia : Festival della modernità, 30 novembre-3 dicembre 2006, Villa San Carlo Borromeo, Milano Senago, (L’alingua, 262), (Università internazionale del secondo rinascimento, 37). 1. ed. Milano: Spirali, 2007. 488 str. ISBN 978-88-7770-781-9. ISBN 887770781X. [COBISS.SI-ID 45211234]<
 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

163. ŠUSTER, Danilo, MILLS, Eugene, MIŠČEVIĆ, Nenad, POTRČ, Matjaž. Metaphysics = Metafizika : IXth Bled Philosophical Conference = IX. Konferenca o analitični filozofiji, Bled, 4th – 9th June 2001. Bled, 2001. [COBISS.SI-ID11218696]
 

3.25 Druga izvedena dela

164. JUHANT, Janez (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), JAMNIK, Anton (diskutant), POTRČ, Matjaž (diskutant). Person and good : man and his ethics in the postmodern world : [razmišljanja in razgovori v knjigarni Mohorjeve družbe, 21. feb. 2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 4121434]
165. POTRČ, Matjaž. La battaglia per la salute : la medicina, la psicanalisi, la vita : congresso-master, Milano-Senago, 30-31 marzo, 1 aprile 2001. Milano: Spirali/Vel, 2001. [COBISS.SI-ID 17215074]

166. POTRČ, Matjaž. Internet : il giardino planetario : il capitalismo intellettuale : congresso internazionale, Senago (Milano), 25-26-27 maggio 2001. Milano: Spirali/Vel, 2001. [COBISS.SI-ID 17214050]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

167. Acta analytica. Potrč, Matjaž (predsednik uredniškega sveta 1999-). Ljubljana: Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science, 1986-. ISSN 0353-5150. [COBISS.SI-ID 5886978]

168. Monitor. Potrč, Matjaž (urednik 1998-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Mladina, 1991-. ISSN 1318-1017. http://www.monitor.si/. [COBISS.SI-ID 28012800]

169. LANCE, Mark Norris (urednik), POTRČ, Matjaž (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Challenging moral particularism, (Routledge studies in ethics and moral theory, 11). 1st issued in paperback. New York; London: Routledge, 2011. X, 221 str. ISBN 978-0-415-88787-8. ISBN 0-415-88787-9. ISBN 978-0-415-96377-0. ISBN 0-415-96377-X. ISBN 978-0-203-93778-5. ISBN 0-203-93778-3. [COBISS.SI-ID 45896290]

170. LANCE, Mark Norris (urednik), POTRČ, Matjaž (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Challenging moral particularism, (Routledge studies in ethics and moral theory, 11). New York; London: Routledge, 2008. X, 221 str. ISBN 978-0-415-96377-0. ISBN 0-415-96377-X. [COBISS.SI-ID 35849826]

171. HORGAN, Terry (urednik), TIENSON, John (urednik), POTRČ, Matjaž (urednik). Origins: the common sources of the analytic and phenomenological traditions, (The Southern journal of philosophy, 40, suppl.). Memphis: Department of Philosophy, University, 2002. VIII, 279 str. [COBISS.SI-ID 19691565]

172. HORGAN, Terry (urednik), POTRČ, Matjaž (urednik). Vagueness : from epistemicism to transvaluationism, (Acta analytica, 2002, 29). Dettelbach: J. H. Röll; Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Philosophy, 2003?. 164 str. ISBN 1-59326-500-X. ISBN 3-89754-228-5. [COBISS.SI-ID 22210605]

173. POTRČ, Matjaž (urednik), HORGAN, Terry (urednik). Vagueness : from epistemicism to transvaluationism. Acta analytica, ISSN 0353-5150, let. 17, št. 29, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 25619554]

174. MAKAROVIČ, Boštjan, KLEMENČIČ, Goran, KLOBUČAR, Tomaž, BOGATAJ JANČIČ, Maja, PAHOR, David, POTRČ, Matjaž (urednik). Internet in pravo : izbrane teme s komentarjem Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Ljubljana: Pasadena, cop. 2001. XIV, 220 str., ilustr. ISBN 961-6361-14-7. [COBISS.SI-ID 115432192]

175. POTRČ, Matjaž (urednik, avtor dodatnega besedila). Connectionism and the philosophy of psychology, (Acta analytica, 22). Dettelbach: Röll, 1999. 296 str. ISBN 3-89754-150-5. [COBISS.SI-ID 10859618]

176. POTRČ, Matjaž (urednik), HORGAN, Terry (urednik). Vagueness and meaning, (Acta analytica, 23). [Ljubljana: Acta analytica]; Dettelbach: Röll, 1999. 132 str. ISBN 3-89754-163-7. [COBISS.SI-ID 11741538]

177. POTRČ, Matjaž (urednik). History of logic and ethical issues, (Acta analytica, 1997, 18). Dettelbach: J. H. Röll, 1998. 198 str. ISBN 3-927522-86-4. [COBISS.SI-ID 42828033]

178. POTRČ, Matjaž (urednik). Philosophy of psychology, aesthetics, (Acta analytica, 1998, 20). Dettelbach: J. H. Röll, 1998. 200 str. ISBN 3-89754-126-2. [COBISS.SI-ID 43110657]

179. POTRČ, Matjaž (urednik). Tractarian perspectives, (Acta analytica, 1998, 21). Dettelbach: J. H. Röll, 1998. 166 str. ISBN 3-89754-136-X. [COBISS.SI-ID 43328001]

180. POTRČ, Matjaž (urednik). Epistemology and other issues, (Acta analytica, 1996, 16/17). Dettelbach: J. H. Röll, 1997. 245 str. ISBN 3-927522-43-0. [COBISS.SI-ID 42827777]

181. BAUMGARTNER, Elisabeth (urednik), BAUMGARTNER, Wilhelm (urednik), BORSTNER, Bojan (urednik), POTRČ, Matjaž (urednik), SHAWE-TAYLOR, John (urednik), VALENTINE, Elisabeth (urednik). Handbook : phenomenology and cognitive science. Dettelbach: Röll, 1996. 390 str., ilustr. ISBN 3-927522-70-8. [COBISS.SI-ID 5460744]

182. POTRČ, Matjaž (urednik). Non-classical logic, ethics & philosophy of mind, (Acta analytica, 1995, 13). Dettelbach: J. H. Röll, 1995. 232 str. ISBN 3-927522-35-X. [COBISS.SI-ID 42827009]

183. POTRČ, Matjaž (urednik). Analytical philosophy : Brentano, Russell, Wittgenstein, (Acta analytica, 1992, 8). Dettelbach: J.H. Roll, 1992. 157 str. ISBN 3-927522-30-9. [COBISS.SI-ID 32637953]

184. MIŠČEVIĆ, Nenad (urednik), POTRČ, Matjaž (urednik). Kontekst i značenje, (Biblioteka Dometi, Velika edicija, Nova serija, knj. 57). Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1987. 160 str. ISBN 86-7071-038-2. [COBISS.SI-ID 2645257]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

185. DERETA, Dositej. Skepticizem na presečišču mešane spoznavne teorije in fenomenalne zavesti : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Dereta], 2012. 238 f. [COBISS.SI-ID 266906368]

186. STRAHOVNIK, Vojko. Moralni intuicionizem, partikularizem in sodobna metaetika : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Strahovnik], 2007. 297 f. [COBISS.SI-ID 239975424]

187. ŽALEC, Bojan. Realizem in reprezentacijska teorija duha : doktorsko delo. Ljubljana: [B. Žalec], 1999. 281 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11111266]

188. MARKIČ, Olga. Konekcionizem in filozofija duha : doktorsko delo. Ljubljana: [O. Markič], 1998. 187 f. [COBISS.SI-ID 74403840]

189. MARKUSOVIĆ, Arne. Sodobna naturalizirana epistemologija : doktorsko delo. Ljubljana: [A. Markusović], 1998. 169 f. [COBISS.SI-ID 43236609]

190. KANTE, Božidar. Metafora in kontekst v filozofiji jezika in duha : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Kante], 1995. III, 251 f. [COBISS.SI-ID 51366656]

 

Mentor pri magistrskih delih

a name=”191″>191. ŽALEC, Bojan. Del in celota – formalni pristop : magistrska naloga. Ljubljana: [B. Žalec], 1996. 115 f. [COBISS.SI-ID 11484258]
192. MARKIČ, Olga. Kognitivni modeli : magistrsko delo. Ljubljana: [O. Markič], 1995. 110 f. [COBISS.SI-ID 2700898]

193. KLAMPFER, Friderik. Praktična racionalnost in moralnost : magistrska naloga, (Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, Ljubljana, Magistrska dela). Ljubljana: [F. Klampfer], 1995. 116 f. [COBISS.SI-ID 5098504]

194. PRIJIĆ, Snježana. Teorije zaznave in dilema realizem – antirealizem : [magistrsko delo]. [Ljubljana: S. Prijić], 1992. 206 f. [COBISS.SI-ID 11482722]

 

Mentor pri diplomskih delih

195. KETE MATIČIČ, Jana. Racionalizem v jezikoslovni teoriji Noama Chomskega : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Kete Matičič], feb. 2007. 80 f. [COBISS.SI-ID 51358306]

196. KETE MATIČIČ, Jana. Racionalizem v jezikovni teoriji Noama Chomskega : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Kete Matičič], 2007. 83 f. [COBISS.SI-ID 34109794]

197. STRAHOVNIK, Vojko. Moralni partikularizem : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Strahovnik], 2003. 69 f. [COBISS.SI-ID 25059426]

198. KLAMPFER, Friderik. Racionalnost in moralnost : diplomska naloga. [Ljubljana: F. Klampfer, 199?]. 102 f. [COBISS.SI-ID 29187170]

199. POGAČNIK, Alenka. Zaznavanje : neposredno ali posredno : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Pogačnik], 1996. 50 f. [COBISS.SI-ID 29365602]

200. PIHLAR, Tanja. Brentanova teorija kategorij : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Pihlar], 1994. 34, [1] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29357922]

 

Prevajalec

201. LACAN, Jacques. Logični čas in vnaprejšnje zatrjevanje gotovosti. Problemi, ISSN 0555-2419, 1979, let. 17, št. 184/186, str. 201-210. [COBISS.SI-ID 8100194]
202. LACAN, Jacques. Psihoanaliza in kibernetika ali o naravi govorice : predavanje. Problemi, ISSN 0555-2419, 1979, let. 17, št. 184/186, str. 211-221. [COBISS.SI-ID 8101730]

203. MILLER, Jacques-Alain. U ali “meta-govorice ni”. Problemi, ISSN 0555-2419, 1979, let. 17, št. 192/193, str. 22-25. [COBISS.SI-ID 28627042]

204. MIŠČEVIĆ, Nenad. Uvod v teorijo pomenjanja. Problemi, ISSN 0555-2419, 1979, let. 17, št. 192/193, str. 78-92. [COBISS.SI-ID 8102498]

205. MILLER, Jacques-Alain. Teorija tega jezika : osnutek. Problemi, ISSN 0555-2419, 1979, let. 17, št. 192/193, str. 10-21. [COBISS.SI-ID 28434018]

206. MILLER, Jacques-Alain. Delovanje strukture. Problemi, ISSN 0555-2419, 1974, let. 12, št. 136/137, str. 63-74. [COBISS.SI-ID 8355426]

207. VOLKMANN-SCHLUCK, Karl-Heinz. Metafizika kot temeljna oblika filozofije. Tribuna, ISSN 0041-2724, 10.XII.1970, let. 20, št. 8, str. 11-13. [COBISS.SI-ID 15735138]

 

Prireditelj

208. READ, Stephen. Večni pešci : Paradoks sorites. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1997, let. 29, št. 4/6, str. 239-249. [COBISS.SI-ID 18328669]

 

Avtor dodatnega besedila

209. ULE, Andrej. Dosegljivost resnice, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2004. 310 str. ISBN 86-7207-156-5. [COBISS.SI-ID 214597376]

210. POTRČ, Matjaž (urednik, avtor dodatnega besedila). Connectionism and the philosophy of psychology, (Acta analytica, 22). Dettelbach: Röll, 1999. 296 str. ISBN 3-89754-150-5. [COBISS.SI-ID 10859618]

211. DENNETT, Daniel C., FODOR, Jerry A., DRETSKE, Fred I., SEARLE, John R., PUTNAM, Hilary, PYLYSHYN, Zenon W., MIŠČEVIĆ, Nenad (urednik), SMOKROVIĆ, Nenad (urednik). Kompjutori, mozak i ljudski um : zbornik tekstova iz teorije umjetne inteligencije, (Biblioteka Dometi, Velika edicija, Nova serija, knj. 79). Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1989. 195 str., ilustr. ISBN 86-7071-060-9. [COBISS.SI-ID 3504130]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

212. PIHLAR, Tanja. O stvareh in lastnostih : (ontološka študija) : (doktorska naloga). Ljubljana: [T. Pihlar], 2001. 252 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 115905536]

 

Oseba, ki intervjuva

213. BAUMGARTNER, Wilhelm (intervjuvanec). Franz Brentano, a philosopher of the past and with the future : interview with Wilhelm Baumgartner, Franz Brentano Forschung, Residenz, Würzburg, Germany February 24, 1992. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 1992, 7, št. 8, str. 43-52. [COBISS.SI-ID 80173824]

214. BAUMGARTNER, Wilhelm (intervjuvanec). Franz Brentano, filozof preteklosti in prihodnosti. Anthropos, ISSN 0587-5161, 24, št.5/6 (1992), str.312-317. [COBISS.SI-ID 34170624]

215. BAUMGARTNER, Wilhelm (intervjuvanec). Franz Brentano, filozof preteklosti in prihodnosti. Phainomena, ISSN 1318-3362, 1, št. 4 (1992), str. 75-84. [COBISS.SI-ID 54254336]

 

Recenzent

216. JUHANT, Janez (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Dialogue in the global world : from ideologies to persons, (Philosophy in dialogue, vol. 1). Zürich; Berlin: Lit, 2014. 141 str., ilustr. ISBN 978-3-643-90497-3. [COBISS.SI-ID6568538]

217. JUHANT, Janez (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Reconciliation : the way of healing and growth, (Theologie Ost-West, Bd 16). Zürich; Münster: Lit, 2012. 303 str., ilustr., tabele. ISBN 978-3-643-90202-3. [COBISS.SI-ID 5899866]
Nagrada: Izjemni znanstveni dosežek 2012 – Humanistika – področje 6.11-Teologija

218. BECK, Ulrich, SCHMID, Wilhelm, SIA, Santiago, WOSCHITZ, Karl Matthäus, JUHANT, Janez (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Art of life : origins, foundations and perspectives, (Theologie Ost-West, Bd. 14). Zürich; Münster: Lit, 2010. 357 str. ISBN 978-3-643-90043-2. [COBISS.SI-ID 5238874]

219. ŽALEC, Bojan. Človek, morala in umetnost : uvod v filozofsko antropologijo in etiko, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 23). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2010. 392 str. ISBN 978-961-6844-01-7. [COBISS.SI-ID 254041344]

220. ERJAVEC, Aleš. Estetika in epistemiologija [i.e. epistemologija] : eseji in razprave. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1984. 194 str. [COBISS.SI-ID 21301761]

221. MIKUŽ, Jure. Podoba roke, (Analecta). Ljubljana: DDU Univerzum, 1983. 149 str., 50 ilustr. [COBISS.SI-ID 19009536]

222. KALAN, Valentin. Dialektika in metafizika pri Aristotelu, (Zbirka Tokovi). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981. 249 str. [COBISS.SI-ID 12186369]

 


NERAZPOREJENO

223. POTRČ, Matjaž. Radovoljna dolgokratka desetletja : Andrej Medved : njegovo pisanje ni lahko branje, a se izplača vztrajati. Delo, ISSN 0350-7521, 7. maj 2013, leto 55, št. 103, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 268125696]

224. POTRČ, Matjaž. Bogati svet tubiti v kadi : enakost možganov v kadi vašemu izkustvenemu svetu. Analiza, ISSN 1408-2969, 2011, letn. 15, št. 1/2, str. 77-89. [COBISS.SI-ID 273430784]

225. POTRČ, Matjaž. Vebrovsko točkovanje. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2011, letn. 43, št. 3/4, str. 35-47. [COBISS.SI-ID 273125888]

226. HORGAN, E. M., POTRČ, Matjaž. Contextual semantics and particularist normativity. V: LANCE, Mark Norris (ur.), POTRČ, Matjaž (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Challenging moral particularism, (Routledge studies in ethics and moral theory, 11). 1st issued in paperback. New York; London: Routledge, 2011, str. 123-139. [COBISS.SI-ID 260943616]

227. POTRČ, Matjaž. Vebrova misel. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2010, letn. 42, št. 3/4, str. 27-36. [COBISS.SI-ID 266104064]

228. POTRČ, Matjaž. Ravnotežje. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2004, letn. 32, št. 217/218, str. 448-453. [COBISS.SI-ID 223540736]

229. POTRČ, Matjaž. Blind objects : Meinong’s life. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 2000, letn. 15, št. 25, str. 177-184. [COBISS.SI-ID 115062272]

230. POTRČ, Matjaž. Roderick M. Chisholm : (1916-1999). Anthropos, ISSN 0587-5161, 1999, letn. 31, št. 1/3, str. 131-132. [COBISS.SI-ID 115142656]

231. POTRČ, Matjaž. Nekaj pripomb k Bartljevemu vprašanju. Tretji dan, ISSN 1318-1238, 1995, 24, št. 5, str. 21-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 67400448]

232. POTRČ, Matjaž. Občutki, pojmi in relativizem. Anthropos, ISSN 0587-5161, 24, št.3/4 (1992), str.39-49. [COBISS.SI-ID 34072832]

233. POTRČ, Matjaž. Prva domača revija za programske zanesenjake : Programer. Delo, ISSN 0350-7521, 34, št.82 (8.IV.1992), str.16. [COBISS.SI-ID 30921984]

234. POTRČ, Matjaž. Modeli duha. Gradina, ISSN 0436-2616, 26, 7-9, str. 173-188. [COBISS.SI-ID 28296450]

235. POTRČ, Matjaž. Modeli duha. Slovenski filozofski zvezki, ISSN 1318-4903, 1992, [št.] 1, str. 25-40. [COBISS.SI-ID 78650112]

236. POTRČ, Matjaž. Categories and Reliability. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 6, str. 91-97. [COBISS.SI-ID 22876930]

237. POTRČ, Matjaž. Pojmovna referenca. Anthropos, ISSN 0587-5161, 23, št.1/3 (1991), str.110-118. [COBISS.SI-ID 33741568]

238. POTRČ, Matjaž. Pojmovna koherenca. Anthropos, ISSN 0587-5161, 23, št.4/5 (1991), str.141-149. [COBISS.SI-ID 33795328]

239. POTRČ, Matjaž. Modeli duha. Anthropos, ISSN 0587-5161, 23, št.6 (1991), str.131-145. [COBISS.SI-ID 33714944]

240. POTRČ, Matjaž. Kategorije i pouzdanost. Filozofska istraživanja, ISSN 0351-4706, 10, 5-6, str. 1265-1273. [COBISS.SI-ID 26661122]

241. POTRČ, Matjaž. Heideggerova kritika umjetne inteligencije. Filozofska istraživanja, ISSN 0351-4706, 11, 1, str. 91-97. [COBISS.SI-ID 26685442]

242. POTRČ, Matjaž. Nekaj o mojem študiju Heideggra. Naši razgledi, ISSN 0547-3276, 10.V.1991, 40, št. 9, str. 260-261. [COBISS.SI-ID 64866304]

243. POTRČ, Matjaž, PLACE, U.T. (pisec besedila na spremnem gradivu). Pomembnost predmetov. Sodobnost, ISSN 0038-0482, 39, št.6/7 (1991), str.692-699. Portret. [COBISS.SI-ID 27786496]

244. POTRČ, Matjaž. Pojmovna analiza. V: GRGIN, Tomislav (ur.). Zbornik radova, (Dani psihologije, vol. 4). Zadar: Filozofski fakultet, Odsjek za psiohologiju, 1988, str. 277-282. [COBISS.SI-ID 21503746]

245. POTRČ, Matjaž. Intencionalnost i vanjski svijet, (Biblioteka Filozofska istraživanja, knj. 34). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1990. 261 str., graf. prikazi. ISBN 86-81173-37-5. [COBISS.SI-ID 1673993]

246. POTRČ, Matjaž. Intencionalnost i vanjski svijet, (Biblioteka Filozofska istraživanja, knj. 35). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1990. 261 str. ISBN 86-81173-73-5. [COBISS.SI-ID 4724231]

247. POTRČ, Matjaž. Kantova teleologija. 2000, ISSN 0350-8935, št.48/49 (1990), str.113-118. [COBISS.SI-ID 19560192]

248. POTRČ, Matjaž. Etika pri F. Vebru in Kantu. 2000, ISSN 0350-8935, št.50/51 (1990), str.57-73. [COBISS.SI-ID 19617280]

249. POTRČ, Matjaž. Dajmo vsebini pravo mero. Anthropos, ISSN 0587-5161, 22, 1-2, 223-235. [COBISS.SI-ID 308770]

250. POTRČ, Matjaž. Biološke funkcije in funkcije orodij. Anthropos, ISSN 0587-5161, 22, št.3/4 (1990), str.239-249. [COBISS.SI-ID 33529600]

251. POTRČ, Matjaž. Pojmi in razlaga. Anthropos, ISSN 0587-5161, 22, št.5/6 (1990), str.41-54. [COBISS.SI-ID 33538048]

252. POTRČ, Matjaž. Vsebina estetskega. M’ars, ISSN 0353-541X, pomlad 1990, 2, št. 1, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 59759872]

253. POTRČ, Matjaž. Graška filozofska šola, Slovenci in Rudolf Haller. Naši razgledi, ISSN 0547-3276, 39, št.5 (9.III.1990), str.132-133. [COBISS.SI-ID 17578240]

254. POTRČ, Matjaž. O pojmih. Sodobnost, ISSN 0038-0482, 38, št.12 (1990), str.1176-1184. [COBISS.SI-ID 22561280]

255. POTRČ, Matjaž. Categorisation and intentionality. Bayreuth: Universität, Lehrstuhl für Philosophie, 1989. [42] str. [COBISS.SI-ID 24039680]

256. POTRČ, Matjaž. Intentionality and externalism, (Acta analytica, Book series, 1). Ljubljana: Slovenian Philosophical Association = (Slovensko filozofsko društvo); Zadar: Philosophy Department of Philosophical Faculty, 1989. 214 str. [COBISS.SI-ID 7739136]

257. POTRČ, Matjaž. Veber`s internationalism and externalism. Acta analytica, ISSN 0353-5150, 4, str. 51-64. [COBISS.SI-ID 5952002]

258. POTRČ, Matjaž. Noema naturalized. Acta analytica, ISSN 0353-5150, (1989), str. 65-70. [COBISS.SI-ID 16204800]

259. POTRČ, Matjaž. Filozofija psihologije nekoč in danes. Anthropos, ISSN 0587-5161, 18, 4-6, str. 116-127. [COBISS.SI-ID 5801474]

260. POTRČ, Matjaž. Duševna stanja so odvisna od zunanjosti. Anthropos, ISSN 0587-5161, 20, 1-2, str. 155-172. [COBISS.SI-ID 9788674]

261. POTRČ, Matjaž. Dolg psihoanalize. Dialogi, ISSN 0012-2068, 25, št.7/8/9 (1989), str.96-100; št.10/11 (1989), str.100-103. [COBISS.SI-ID 14739968]

262. POTRČ, Matjaž. Analitička filozofija. Filozofska istraživanja, ISSN 0351-4706, 8, 4, str. 1385-1391. [COBISS.SI-ID 3991554]

263. POTRČ, Matjaž. Pisani tekst i dejstvo mišljenja. Ideje, ISSN 0350-6339, 19, 1-2, str. 70-85. [COBISS.SI-ID 5779458]

264. POTRČ, Matjaž. Perceptual content. Radovi, Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije, ISSN 0352-6798, 28, 5, str. 73-82. [COBISS.SI-ID 7806978]

265. POTRČ, Matjaž. Umetnost, ideologija in filozofija. Sodobnost, ISSN 0038-0482, 37, št.2 (1989), str.210-214. Portret. [COBISS.SI-ID 13628160]

266. POTRČ, Matjaž. Metaphor Externalized. Vestnik, ISSN 0351-6881, 9, 1, str. 134-140. [COBISS.SI-ID 8591618]

267. POTRČ, Matjaž. Jezik, misel in predmet, (Zbirka Episteme). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1988. 276 str. [COBISS.SI-ID 6725120]

268. POTRČ, Matjaž. Meje izrekljivega : Marko Uršič: Matrica logosa, DZS, zbirka Episteme. Naši razgledi, ISSN 0547-3276, 37, št. 21 (4.XI.1988), str. 634-635. [COBISS.SI-ID 20795648]

269. POTRČ, Matjaž. Modroslovje in znanost : Andrej Ule: Od filozofije k znanosti in nazaj, DZS, zbirka Episteme. Naši razgledi, ISSN 0547-3276, nRazgl 37 (9.IX.1988), št.17 ; str.512. [COBISS.SI-ID 7331584]

270. POTRČ, Matjaž. Slovenska modroslovna pamet : Knjiga Fráneta Jermana kot prelomnica. Naši razgledi, ISSN 0547-3276, nRazgl 37 (25.III.1988), št.6 ; str.173. [COBISS.SI-ID 6757376]

271. POTRČ, Matjaž. Filozofija danes : Ob kongresu jugoslovanskih filozofov v Hercegnovem. Naši razgledi, ISSN 0547-3276, nRazgl 37 (27.V.1988), št.10 ; str.328. [COBISS.SI-ID 6806784]

272. POTRČ, Matjaž. Filozofsko sodelovanje presega meje : Filozofija na graški Univerzi, raziskave tradicije in povezovanje. Naši razgledi, ISSN 0547-3276, razgl 37 (29.I.1988), št.2 ; str.61-62. [COBISS.SI-ID 6584832]

273. POTRČ, Matjaž. Zapis in govorica. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1986. 166 str. [COBISS.SI-ID 114481]

274. POTRČ, Matjaž. Zapis in govorica. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1986. 166 str. [COBISS.SI-ID 16818689]

275. POTRČ, Matjaž. Marx in človeška narava. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 1986, št. 91/92, str. 87-98. [COBISS.SI-ID 12267357]

276. POTRČ, Matjaž. Zbirka, (Znamenja, 78). Maribor: Obzorja, 1984. 152 str. [COBISS.SI-ID 4334592]

277. POTRČ, Matjaž. Teorija o praksi. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, 1983, letn. 20, št. 12, str. 1706-1710. [COBISS.SI-ID 7780957]

278. POTRČ, Matjaž. Razlikovalno jedro in ponovitev. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1980, št. 1/2, str. 93-113. [COBISS.SI-ID 8496994]

279. POTRČ, Matjaž. Vesolje pogleda, zapis podobe. Ekran, ISSN 0013-3302, 17, št.9/10 (1980), str.57-58. [COBISS.SI-ID 40967936]

280. POTRČ, Matjaž. Uganka govorice. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1979, št. 3/6, str. 325-330. [COBISS.SI-ID 28064098]

281. POTRČ, Matjaž. Logika skozi psihoanalizo. Problemi, ISSN 0555-2419, 1979, let. 17, št. 184/186, str. 151-153. [COBISS.SI-ID 28632162]

282. POTRČ, Matjaž. Mito-logiko zahodne institucije. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1978, št. 1/2, str. 309-312. [COBISS.SI-ID 14619490]

283. POTRČ, Matjaž. Gödel in logika ne-celega. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1978, št. 3/4, str. 215-231. [COBISS.SI-ID 14669410]

284. POTRČ, Matjaž. Odtujeno sporočilo. Problemi, ISSN 0555-2419, 1978, let. 16, št. 177/180, str. 293-295. [COBISS.SI-ID 28438114]

285. POTRČ, Matjaž. Austinova teorija govornih dejanj. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1977, št. 5/6, str. 297-320. [COBISS.SI-ID 8462690]

286. POTRČ, Matjaž. Lacanovo nezavedno kot radikalizacija izstopa iz fenomenoloških nastavkov z označevalno logiko. Problemi, ISSN 0555-2419, 1975, let. 13, št. 154/156, str. 135-142. [COBISS.SI-ID 8423522]

287. POTRČ, Matjaž. Roger Garaudy: Marksizem 20. stoletja. Delo, ISSN 0350-7521, 22.VI.1974, let. 16, št. 145, str. 34. [COBISS.SI-ID 28206178]

288. POTRČ, Matjaž. Karl Korsch, Materialistično pojmovanje zgodovine. Naši razgledi, ISSN 0547-3276, 21.XII.1973, let. 22, št. 24, str. 630. [COBISS.SI-ID 28125538]

289. POTRČ, Matjaž. Razcep. Problemi, ISSN 0555-2419, 1973, let. 11, št. 121/122, str. 109-114. [COBISS.SI-ID 28393058]

290. POTRČ, Matjaž. Nevarnost skladja I : Platonov sofist. Problemi, ISSN 0555-2419, 1972, let. 10, št. 115, str. 42-48. [COBISS.SI-ID 22917474]

291. POTRČ, Matjaž (intervjuvanec). O filozofiji in analizi. Dialogi, ISSN 0012-2068, 25, št.1/2 (1989), str.49-53. [COBISS.SI-ID 8499456]