Moralna filozofija 2020-2021

red. prof. dr. Matjaž Potrč

sreda, 17.10-18.50 (predavanja) in 18.50-20.30 (seminar) v pred. 426 (gleda na razmere, povezane z koronavirusom, lahko tudi preko Zoom-a)

Povezava do ZOOM predavanj: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97327659032

ZOOM Meeting ID: 973 2765 9032

povezava do eUčilnice: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=7508

Obveznosti študenta: Študent mora aktivno sodelovati pri predmetu, kar izkazuje sodelovanje v razpravi, branje seminarskih tekstov (pričakuje se, da se besedilo, ki se v določenem tednu obravnava, prebere vnaprej!), priprava treh izročkov (vedno na temo sem. branja in ne za nazaj) in kratkega končnega eseja (konec semestra; rok 13. 1. 2021). Ti študenti pridobijo oceno na podlagi sodelovanja in ocen za izročke in esej. Če je študent opravil vsaj del obveznosti, bo na ustnem izpitu za končno oceno dobil dodatna vprašanja iz seminarskih tekstov. Študent, ki med letom ni opravil obveznosti, mora v celoti opraviti izpit pri predmetu (seminarski teksti + izpitna literatura).

Izpitna literatura

Potrč, Matjaž (2004) Dinamična filozofija, Ljubljana: ZIFF.
Strahovnik, Vojko (2016) Moralna teorija, Maribor: Aristej.
Potrč, M. in Strahovnik, V. Practical Contexts, Frankfurt: Ontos-Verlag, 2004.
Potrč, M., Strahovnik, V. in Lance, M. Challenging Moral Particularism, Routledge, New York, 2007.
Strahovnik, Vojko (2009) Moralne sodbe, intuicija in moralna načela, Velenje: IPAK.
Potrč, Matjaž “The Person and the Good” v JUHANT, Janez (ur.) in ŽALEC, Bojan (ur.) Person and Good Man and His Ethics in the Postmodern World. Berlin 2006: LIT Verlag, Theologie Ost-West, Band 6: str. 229-240.
Potrč, Matjaž, Strahovnik, Vojko. Meinongian theory of moral judgments. V: SCHRAMM, Alfred (ur.). Meinong studies. Frankfurt: Ontos, cop. 2005-<2009>, str. 93-122.