Sodobna moralna filozofija 2022-23

red. prof. dr. Matjaž potrč

2. semester, ponedeljek, 9:40-13:00, pred. 434

eUčilnica: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=10055

Vsebina predmeta: V okviru predmeta bodo v letu 2022/2023 najprej obravnavana nekatera vprašanja odnosa med etiko in vprašanjem svobodne volje, v drugi polovici semestra pa vprašanja tvorbe moralnih sodb. 

Obveznosti: Študent mora aktivno sodelovati pri predmetu, kar izkazuje njegova prisotnost na predavanjih in sodelovanje v razpravi, branje seminarskih tekstov, priprava dveh izročkov s predstavitvijo (vedno na temo napovedanega seminarskega branja in ne za nazaj) in kratkega eseja s predstavitvijo (rok do vključno 29. 5. 2023). Ti študenti pridobijo oceno na podlagi sodelovanja in ocen za izročke in esej. Študent, ki ni obiskoval predmeta in ni izpolnil pogojev sodelovanja, opravi predmet z izpitom na koncu, ki obsega izpitno literaturo in med semestrom obravnavane tekste. 

Izroček: 1 stran, povzetek ključnih trditev in argumentov v seminarskem besedilu v obliki alinej in/ali strukture argumentov; se pripravi vnaprej in odda na začetku predavanja ter kratko predstavi (2-3 minute). Prvi izroček se oddaj vsaj do 3. aprila 2023, drugi pa vsaj do 15. maja 2023. 

Končni esej: 2000-2500 besed na eno izmed tem, ki so bile obravnavne na predavanjih, rok oddaje do vključno ponedeljka, 29. 5. 2023, pri čemer se esej kratko predstavi (5-10 minut), nakar sledi razprava o njem. Ker je čas omejen, je pripročljivo, da se esej odda in predstavi čim prej v semestru, ko so datumi še prosti. 

Struktura ocene: izročka (50%), esej (50%) 

Izpitna literatura: 

  • Strahovnik, Vojko. 2016. Moralna teorija, Maribor: Aristej. 
  • Potrč, Matjaž. 2004. Dinamična filozofija, Ljubljana: ZIFF. 
  • Horgan, T. in Timmons, M. (ur.). 2006. Metaethics after Moore. Oxford: Claredon Press. 
  • +  vsa obravnavana besedila.