Moralna teorija 2020-2021

red. prof. dr. Matjaž Potrč

sreda, 14.40-16.20 v pred. 434 (gleda na razmere, povezane z koronavirusom, lahko tudi preko Zoom-a; vsa gradiva in ostalo je na voljo preko eUčilnice)

Povezava do eUčilnice: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=7506

Povezava do ZOOM predavanj: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97327659032

ZOOM Meeting ID: 973 2765 9032

Vsebina predmeta: V okviru predmeta bodo predstavljena temeljna vprašanja moralne filozofije: vprašanja o ontološkem statusu moralnih lastnosti (realizem vs anti-realizem), o pomenu moralnih sodb (opisnost in neopisnost, kognitivizem, emotivizem, ekspresivizem, preskriptivizem), o naravi relacije med moralnimi sodbami in motivacijo za moralno delovanje (motivacijski internalizem in eksternalizem) in o spoznavnem dostopu do moralne realnosti (moralna intuicija, reliablilizem, koherentizem in teorija reflektivnega ekvilibriuma).

Obveznosti študenta: Študent mora aktivno sodelovati pri predmetu, kar izkazuje sodelovanje v razpravi, branje seminarskih tekstov (pričakuje se, da se besedilo, ki se v določenem tednu obravnava, prebere vnaprej!), priprava štirih izročkov (vedno na temo sem. branja in ne za nazaj) in kratkega končnega eseja (konec semestra; rok 13. 1. 2021). Ti študenti pridobijo oceno na podlagi sodelovanja in ocen za izročke in esej. Če je študent opravil vsaj del obveznosti, bo na ustnem izpitu za končno oceno dobil dodatna vprašanja iz seminarskih tekstov. Študent, ki med letom ni opravil obveznosti, mora v celoti opraviti izpit pri predmetu (seminarski teksti + izpitna literatura).

Izroček: 1 stran, povzetek ključnih trditev in argumentov v seminarskem besedilu v obliki alinej in/ali strukture argumentov; se pripravi vnaprej in odda na začetku predavanja.

Končni esej: 2000-2500 besed na eno izmed tem, ki so bile obravnavne na predavanjih, rok oddaje do vključno 13. 1. 2021 (brez izjem) v iztisnjeni obliki na predavanjih.

Razpored in teksti za seminarsko branje

Poglavja iz knjige Strahovnik, Vojko. 2016. Moralna teorija. O naravi moralnosti. Maribor: Aristej. Povezava do knjige s popustom: http://www.aristej.si/slo/humanistika_in_druzboslovje/index.html

Več v eUčilnici

Izpitna literatura
Strahovnik, Vojko. 2016. Moralna teorija. O naravi moralnosti. Maribor: Aristej. Povezava do knjige s popustom: http://www.aristej.si/slo/humanistika_in_druzboslovje/index.html

Potrč, Matjaž (2004) Dinamična filozofija, Ljubljana: ZIFF.
Strahovnik, Vojko (2009) Moralne sodbe, intuicija in moralna načela, Velenje: IPAK.
Potrč, Matjaž, Strahovnik, Vojko. Phenomenological objectivity and moral theory. Synthesis philosophica, 2014, vol. 29, fasc. 1, str. 159-173,
Strahovnik, Vojko “Teorija zmote: moralni kognitivizem in irealizem”, Analiza, 2008. Letn. 12, št. 1/, str. 49-67.
Strahovnik, Vojko. “Oris moralnega partikularizma.” Analiza 3/2004, str. 33-55.
Strahovnik, Vojko.”Moralna filozofija R. M. Harea: univerzalni preskriptivizem in utilitarizem dveh ravni” Analiza Letn. 13, št. 1/2 (2009), str. 47-62.
Strahovnik, Vojko. Moralne dileme in moralna teorija. Analiza, 2008, letn. 12, št. 3, str. 29-60.
Strahovnik, Vojko. Moralna fenomenologija in fenomenološki argumenti. Analiza, 2007, letn. 11, št. 4, str. 73-95.
Potrč, Matjaž, Strahovnik, Vojko. Justification in context. Acta analytica, 2005, vol. 20, no. 2, str. 91-104.