MORALNA FILOZOFIJA 2021-2022

red. prof. dr. Matjaž Potrč

1. semester; sreda, 14:40-16:20 (predavalnica 434) in 18:00-19:40 (predavalnica 426)

povezava do eUčilnice: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=8560

Obveznosti študenta: Študent mora aktivno sodelovati pri predmetu, kar izkazuje sodelovanje v razpravi, branje seminarskih tekstov (pričakuje se, da se besedilo, ki se v določenem tednu obravnava, prebere vnaprej!), priprava treh izročkov (vedno na temo sem. branja in ne za nazaj) in kratkega končnega eseja (enkrat v teku semestra semestra; zadnji rok je 12. 1. 2022). Ti študenti pridobijo oceno na podlagi sodelovanja in ocen za izročke in esej. Če je študent opravil vsaj del obveznosti, bo na ustnem izpitu za končno oceno dobil dodatna vprašanja iz seminarskih tekstov. Študent, ki med letom ni opravil obveznosti, mora v celoti opraviti izpit pri predmetu (seminarski teksti + izpitna literatura). Vsa besedila so objavljena v spletni učilnici predmeta.

Seminarski teksti so poglavja iz knjige:

Strahovnik, Vojko. 2016. Moralna teorija. O naravi moralnosti. Maribor: Aristej.

Povezava do knjige, ki jo lahko naročite s popustom za študente:
http://www.aristej.si/slo/humanistika_in_druzboslovje/moralna-teorija.html

Knjigo si lahko tudi izposodite. V eUčilnici so objavljeni le delovni osnutki besedil.

Vsebina:

Uvodno predavanje (6. 10. 2021)

Uvod v moralno filozofijo (13. 10. 2021)

Moore, moralni nenaturalizem in posledicizem (20. 10. 2021)

Prichard, Ross, intuicionizem in etika dolžnosti (27. 10. 2021)

Ayer, Stevenson, emotivizem ter vprašanje utemeljitve etike (3. 11. 2021)

Hare, predpisni pristop ter utilitarizem dveh ravni (10. 11. 2021)

Mackie, teorija zmote in vprašanja uporabnosti moralne misli in jezika (17. 11. 2021)

Moralni relativizem (24. 11. 2021)

Ekspresivizem norm in načrtov (1. 12. 2021)

Kvazirealizem (8. 12. 2021)

Naturalizem in moralnost ter vprašanje izvora moralnih norm (15. 12. 2021)

Moralnost kot fikcija (22. 12. 2021)

Moralne sodbe kot neopisna prepričanja (5. 1. 2022)

rezervni termin (12.1.2022)

Izpitna literatura

Potrč, Matjaž (2004) Dinamična filozofija, Ljubljana: ZIFF.

Strahovnik, Vojko (2016) Moralna teorija, Maribor: Aristej.

Potrč, M. in Strahovnik, V. Practical Contexts, Frankfurt: Ontos-Verlag, 2004.

Potrč, M., Strahovnik, V. in Lance, M. Challenging Moral Particularism, Routledge, New York, 2007.

Strahovnik, Vojko (2009) Moralne sodbe, intuicija in moralna načela, Velenje: IPAK.

Potrč, Matjaž “The Person and the Good” v JUHANT, Janez (ur.) in ŽALEC, Bojan (ur.) Person and Good Man and His Ethics in the Postmodern World. Berlin 2006: LIT Verlag, Theologie Ost-West, Band 6: str. 229-240.

Potrč, Matjaž, Strahovnik, Vojko. Meinongian theory of moral judgments. V: SCHRAMM, Alfred (ur.). Meinong studies. Frankfurt: Ontos, cop. 2005-<2009>, str. 93-122.