Sodobna moralna filozofija 2020/2021

red. prof. dr. Matjaž potrč

Vse informacije o predmetu so na voljo v spletni učilnici: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=8192


Glede na prekinitev neposrednega pedagoškega procesa na FF  se predmet Sodobna moralna filozofija (do preklica) izvajala preko Zoom- in e-Izobraževanje. 

Zoom Meeting
https://uni-lj-si.zoom.us/j/2148805733

Meeting ID: 214 880 5733

Rezultat iskanja slik za zoom

Prosim vas, da se na predmet prijavite oz. vpišete v eUčilnico. Vsa nadaljnja navodila, gradiva in obvestila pa bodo potem dosegljiva tam. 


Vsebina predmeta: V okviru predmeta bodo v letu 2020/2021 najprej obravnavana nekatera vprašanja sodobne etike, v drugi polovici semestra pa vprašanja tvorbe moralnih sodb.

Obveznosti študenta: Študent mora aktivno sodelovati pri predmetu, kar izkazuje njegova prisotnost na predavanjih (75%) in sodelovanje v razpravi, branje seminarskih tekstov, priprava 2 izročkov (vedno na temo napovedanega semin. branja in ne za nazaj) in kratkega končnega eseja (rok do vključno 26. 5. 2021). Ti študenti pridobijo oceno na podlagi sodelovanja in ocen za izročke in esej. Študent, ki ni obiskoval predmeta in ni izpolnil pogojev sodelovanja, opravi predmet z izpitom na koncu, ki obsega izpitno literatudi in med semestrom obravnavene tekste..

Izroček: 1 stran, povzetek ključnih trditev in argumentov v seminarskem besedilu v obliki alinej in/ali strukture argumentov; se pripravi vnaprej in odda na začetku predavanja oz v e-učilnici preko e-pošte.

Končni esej: 1800-2200 besed na eno izmed tem, ki so bile obravnavne na predavanjih, rok oddaje do vključno ponedeljka, 26. 5. 2021 (brez izjem) preko e-pošte

Dodatna (izpitna) literatura:

  • Strahovnik, Vojko (2016) Moralna teorija , Maribor: Aristej.
  • Potrč, Matjaž (2004) Dinamična filozofija, Ljubljana: ZIFF.
  • Strahovnik, Vojko (2009) Moralne sodbe, intuicija in moralna načela, Velenje: IPAK.
  • Potrč, M., Strahovnik, V. in Lance, M. Challenging Moral Particularism (London: Routledge 2007; ponatis 2009)
  • Horgan, T. in Timmons, M. (ur.) (2006) Metaethics after Moore, Oxford: Claredon Press.