SODOBNA MORALNA FILOZOFIJA 2019-2020

Sodobna moralna filozofija 2019-2020


Pozdravljeni, 

glede na prekinitev neposrednega pedagoškega procesa na FF  bomo zaradi lažjega izvajanja predmet Sodobna moralna filozofija (do preklica) izvajali preko sistema e-Izobraževanje. 

Predmet je na povezavi:  

https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=7235 

Prosim vas, da se naj prijavite oz. vpišete. Vsa nadaljnja navodila, gradiva in obvestila pa bodo potem dosegljiva tam. 


2. semester; ponedeljek, 9:40-13:00 (pred. 434) red. prof. dr. Matjaž Potrč

Vsebina predmeta: V okviru predmeta bodo v letu 2019/2020 predstavljena temeljna vprašanja etike in moralne teorije, posebej tista, ki so vezana na vprašanje etike umetne inteligence.

Obveznosti študenta: Študent mora aktivno sodelovati pri predmetu, kar izkazuje njegova prisotnost na predavanjih (75%) in sodelovanje v razpravi, branje seminarskih tekstov, priprava 2 izročkov (vedno na temo napovedanega semin. branja in ne za nazaj) in kratkega končnega eseja (rok do vključno 24. 5. 2020 – Obveznost oddaje končnega eseja velja le za tiste študente, ki nisi oddali vseh izročkov. Vsi ostali bodo končno oceno prejeli na podlagi oddanih izročkov. ). Ti študenti pridobijo oceno na podlagi sodelovanja in ocen za izročke in esej. Če je bil študent prisoten vsaj 50% srečanj ter opravil vsaj del obveznosti, bo na ustnem izpitu za končno oceno dobil dodatna vprašanja iz seminarskih tekstov. Študent, ki ni obiskoval predmeta in ni izpolnil pogojev sodelovanja, v tem akad. letu ne more pridobiti ocene pri predmetu.

Izroček: 1 stran, povzetek ključnih trditev in argumentov v seminarskem besedilu v obliki alinej in/ali strukture argumentov; se pripravi vnaprej in odda na začetku predavanja oz v e-učilnici preko e-pošte.

Končni esej: 1800-2200 besed na eno izmed tem, ki so bile obravnavne na predavanjih, rok oddaje do vključno ponedeljka, 24. 5. 2020 (brez izjem) preko e-pošteObveznost oddaje končnega eseja velja le za tiste študente, ki nisi oddali vseh izročkov. Vsi ostali bodo končno oceno prejeli na podlagi oddanih izročkov.  

Teksti za seminarsko branje – POVEZAVA do besedil:

  • 1_Bostrom_Ethics of AI
  • 2_Cruz_2019_Shared Moral Foundations of Embodied Artificial Intelligence
  • 3_Burrell_2016_How the machine thinks-Understanding opacity in machine learning algorithms
  • 4_Zerilli et al 2018_Transparency in Algorithmic and Human Decision-Making

 

Opis vsebine:

 

Dodatna (izpitna) literatura:

  • Strahovnik, Vojko (2016) Moralna teorija , Maribor: Aristej.
  • Potrč, Matjaž (2004) Dinamična filozofija, Ljubljana: ZIFF.
  • Strahovnik, Vojko (2009) Moralne sodbe, intuicija in moralna načela, Velenje: IPAK.
  • Potrč, M., Strahovnik, V. in Lance, M. Challenging Moral Particularism (London: Routledge 2007; ponatis 2009)
  • Horgan, T. in Timmons, M. (ur.) (2006) Metaethics after Moore, Oxford: Claredon Press.
  • Študent, ki ni obiskoval predmeta in ni izpolnil pogojev sodelovanja, v tem akad. letu ne more pridobiti ocene pri predmetu. V primeru upravičene odsotnosti lahko pristopi k izpitu, za izpitno literaturo pa ima vse seminarske tekste in tekste s seznama dodatne izpitne literature.