SODOBNA MORALNA FILOZOFIJA 2019-2020

Sodobna moralna filozofija 2019-2020


Pozdravljeni, 

glede na prekinitev neposrednega pedagoškega procesa na FF  bomo zaradi lažjega izvajanja predmet Sodobna moralna filozofija (do preklica) izvajali preko sistema e-Izobraževanje. 

Predmet je na povezavi:  

https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=7235 

Prosim vas, da se naj prijavite oz. vpišete. Vsa nadaljnja navodila, gradiva in obvestila pa bodo potem dosegljiva tam. 

 


Spoštovani študenti in študentke, 

glede na prekinitev neposrednega pedagoškega procesa na FF bomo tudi v tem tednu (ter nekaj naslednjih) predmet Sodobna moralna filozofija izvajali v spletni obliki oz. v obliki na daljavo. 

V tem tednu bomo podrobneje obravnavali besedilo 

5_The Frame Problem and the Evidential Holism of Belief Fixation

Obveznost, ki bo nadomestila predavanja in seminarsko razpravo o tem besedilu, pa je izroček oz. kratka refleksija (dolžina 250 do 500 besed) o tem besedilu. Lahko gre za izpostavitev posameznega argumenta, izpostavitev nejasnosti v besedilu, alternativen pogled na posamezno filozofsko vprašanje ipd., vezano pa naj bo na spodnja vprašanja. 

Izhodiščna vprašanja za razpravo so: 

Kako tvorimo prepričanja in kakšna je pri tem vloga širokega nabora ozadnih informacij? 

Ali obstaja kakšen način, da bi lahko ozadne informacije  pregledno obdelali ter se izognili problemu okvirja?

Ali je tvorba prepričanj podobna praktičnemu delovanju? Zakaj da/ne? 

Ali lahko tvorbo moralnih sodb razumemo na podoben način? 

Kako je vse to povezano s temo transparentnosti pri presoji in odločanju?

Izročke posredujte na e-naslov: matjazpotrc@gmail.com  do vključno srede, 25. marca 2020. 

Dostop do tega besedila in vseh naslednjih: 

http://vojkostrahovnik.idh.si/cloud/index.php/s/Wnywr5DXQEtCWrM

Lep pozdrav, 

red. prof. dr. Matjaž Potrč 

 

Spoštovani, 

glede na prekinitev neposrednega pedagoškega procesa na FF bomo v naslednjih tednih predmet Sodobna moralna filozofija izvajali v spletni obliki oz. v obliki na daljavo. 

V naslednjem tednu bomo podrobneje obravnavali  

Zerilli in ostali: Transparency in Algorithmic and Human Decision-Making: IsThere a Double Standard? 

Obveznost, ki bo nadomestila predavanja o tem besedilu, pa je izroček oz. kratka refleksija (dolžina 250 do 500 besed) o tem besedilu. Lahko gre za izpostavitev posameznega argumenta, izpostavitev nejasnosti v besedilu, alternativen pogled na posamezno filozofsko vprašanje ipd. Izročke posredujte na e-naslov: matjazpotrc@gmail.com  do vključno nedelje, 22. marca 2020. 

Dostop do besedil:

http://vojkostrahovnik.idh.si/cloud/index.php/s/Wnywr5DXQEtCWrM

V enaki obliki bomo potem izvedli obravnavo naslednjih besedil, vse dokler ta prekinitev traja. 

Lep pozdrav, 

red. prof. dr. Matjaž Potrč 


2. semester; ponedeljek, 9:40-13:00 (pred. 434) red. prof. dr. Matjaž Potrč

Vsebina predmeta: V okviru predmeta bodo v letu 2019/2020 predstavljena temeljna vprašanja etike in moralne teorije, posebej tista, ki so vezana na vprašanje etike umetne inteligence.

Obveznosti študenta: Študent mora aktivno sodelovati pri predmetu, kar izkazuje njegova prisotnost na predavanjih (75%) in sodelovanje v razpravi, branje seminarskih tekstov, priprava 2 izročkov (vedno na temo napovedanega semin. branja in ne za nazaj) in kratkega končnega eseja (rok 25. 5. 2020). Ti študenti pridobijo oceno na podlagi sodelovanja in ocen za izročke in esej. Če je bil študent prisoten vsaj 50% srečanj ter opravil vsaj del obveznosti, bo na ustnem izpitu za končno oceno dobil dodatna vprašanja iz seminarskih tekstov. Študent, ki ni obiskoval predmeta in ni izpolnil pogojev sodelovanja, v tem akad. letu ne more pridobiti ocene pri predmetu.

Izroček: 1 stran, povzetek ključnih trditev in argumentov v seminarskem besedilu v obliki alinej in/ali strukture argumentov; se pripravi vnaprej in odda na začetku predavanja.

Končni esej: 1800-2200 besed na eno izmed tem, ki so bile obravnavne na predavanjih, rok oddaje do vključno ponedeljka, 25. 5. 2020 (brez izjem) v iztisnjeni obliki na predavanjih.

Teksti za seminarsko branje – POVEZAVA do besedil:

  • 1_Bostrom_Ethics of AI
  • 2_Cruz_2019_Shared Moral Foundations of Embodied Artificial Intelligence
  • 3_Burrell_2016_How the machine thinks-Understanding opacity in machine learning algorithms
  • 4_Zerilli et al 2018_Transparency in Algorithmic and Human Decision-Making

 

Opis vsebine:

 

Dodatna (izpitna) literatura:

  • Strahovnik, Vojko (2016) Moralna teorija , Maribor: Aristej.
  • Potrč, Matjaž (2004) Dinamična filozofija, Ljubljana: ZIFF.
  • Strahovnik, Vojko (2009) Moralne sodbe, intuicija in moralna načela, Velenje: IPAK.
  • Potrč, M., Strahovnik, V. in Lance, M. Challenging Moral Particularism (London: Routledge 2007; ponatis 2009)
  • Horgan, T. in Timmons, M. (ur.) (2006) Metaethics after Moore, Oxford: Claredon Press.
  • Študent, ki ni obiskoval predmeta in ni izpolnil pogojev sodelovanja, v tem akad. letu ne more pridobiti ocene pri predmetu. V primeru upravičene odsotnosti lahko pristopi k izpitu, za izpitno literaturo pa ima vse seminarske tekste in tekste s seznama dodatne izpitne literature.