MORALNA FILOZOFIJA 2019-2020

MORALNA FILOZOFIJA 2019-2020


Pozdravljeni, 

glede na prekinitev neposrednega pedagoškega procesa na FF  bomo zaradi lažjega izvajanja predmet Moralna filozofija (do preklica) izvajali preko sistema e-Izobraževanje. 

Predmet je na povezavi:  

https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=7236 

Prosim vas, da se naj prijavite oz. vpišete. Vsa nadaljnja navodila, gradiva in obvestila pa bodo potem dosegljiva tam. 

 


Spoštovani študenti in študentke,

glede na prekinitev neposrednega pedagoškega procesa na FF bomo v naslednjih tednih predmet Moralna filozofija izvajali v spletni obliki oz. v obliki na daljavo. 

V tem tednu bomo podrobneje obravnavali besedilo 

V. Strahovnik: knjiga Moralna teorija; poglavje 5. EMOTIVIZEM: Ayer in Stevenson (dostopno na VISu pod gradivi za predmet). 

Obveznost, ki bo nadomestila predavanja o tem besedilu, pa je branje besedila ter izroček oz. kratka refleksija (dolžina 250 do 500 besed) o tem besedilu. Lahko gre za izpostavitev posameznega argumenta, izpostavitev nejasnosti v besedilu, alternativen pogled na posamezno filozofsko vprašanje ipd. Izročke posredujte na e-naslov: matjazpotrc@gmail.com  do vključno srede, 25. marca 2020. 

Izhodiščna vprašanja za razpravo so: 

Kakšna je razlika med opisnim in izraznim pomenom moralnih sodb? 

Kako razumemo nekognitivizem? 

Kaj je osrednja teza emotivizma? 

Ali je moralnost glede na emotivizem nekaj objektivnega? 

Frege-Geach problem? 

Kako emotivizem razume nestrinjanje med dvema posameznikoma, ki imata različni moralni sodbi o enem in istem predmetu sodbe? 

Kaj je problem avtoritete moralnih sodb? 

Lep pozdrav, 

red. prof. dr. Matjaž Potrč 

 

 

Spoštovani, 

glede na prekinitev neposrednega pedagoškega procesa na FF bomo v naslednjih tednih Moralna filozofija izvajali v spletni obliki oz. v obliki na daljavo. 

V naslednjem tednu bomo podrobneje obravnavali  

  1. Strahovnik: knjiga Moralna teorija; poglavje INTUICIONIZEM: H. A. PRICHARD IN W. D. ROSS

Obveznost, ki bo nadomestila predavanja o tem besedilu, pa je branje besedila ter izroček oz. kratka refleksija (dolžina 250 do 500 besed) o tem besedilu. Lahko gre za izpostavitev posameznega argumenta, izpostavitev nejasnosti v besedilu, alternativen pogled na posamezno filozofsko vprašanje ipd. Izročke posredujte na e-naslov: matjazpotrc@gmail.com  do vključno nedelje, 22. marca 2020. 

V enaki obliki bomo potem izvedli obravnavo naslednjih besedil, vse dokler ta prekinitev traja. 

Lep pozdrav, 

red. prof. dr. Matjaž Potrč 

 

 

red. prof. dr. Matjaž Potrč, 2. semester; sreda: 13:00-14:40 – pred. 325, 14:40-16:20 – pred. 434

Vsebina predmeta: V okviru predmeta bodo v letu 2019/2020 predstavljena temeljna vprašanja etike in moralne teroje, posebej pa tista, ki so vezana na vprašanje obstoja od nas neodvisne moralne stvarnosti, pomena moralnih sodb, naturalizma in etike, moralnega upravičenja in moralnega izkustva. Hkrati bomo sledili razvoju moralne filozofije v 20. stoletju glede na poglavitne avtorje: Moore – Prichard – Ross – Ayer – Stevenson – Hare – Mackie – Harman – Gibbard – Blackburn – Railton – Brink – Kalderon – Joyce – Horgan – Timmons.

Obveznosti študenta: Študent mora aktivno sodelovati pri predmetu, kar izkazuje njegova prisotnost na predavanjih (75%) in sodelovanje v razpravi, branje seminarskih tekstov, priprava 2 izročkov (vedno na temo napovedanega semin. branja in ne za nazaj, rok: do 27. 5. 2019) in kratkega končnega eseja (rok 27. 5. 2019). Ti študenti pridobijo oceno na podlagi sodelovanja in ocen za izročke in esej. Če je bil študent prisoten vsaj 50% srečanj ter opravil vsaj del obveznosti, bo na ustnem izpitu za končno oceno dobil dodatna vprašanja iz seminarskih tekstov. Študent, ki ni obiskoval predmeta in ni izpolnil pogojev sodelovanja, v tem akad. letu ne more pridobiti ocene pri predmetu.

Izroček: 1 tipkana stran, povzetek ključnih trditev in argumentov v seminarskem besedilu v obliki alinej in/ali strukture argumentov; se pripravi vnaprej in odda na začetku predavanja za besedilo, ki je takrat seminarsko branje. Pričakuje se, da bo študent tudi posebej aktivno sodeloval v razpravi o tem branju.

Končni esej: dolžina 1600-2000 besed;  esej na eno izmed tem, ki so bile obravnavne na predavanjih; rok oddaje: do ponedeljka, 27. 5. 2019 (brez izjem) v iztisnjeni obliki na predavanjih.

Vsebina predmeta 2018/2019 – razpored in teksti za seminarsko branje:

Vsa besedila so iz knjige: Moralna teorija: o naravi moralnosti (V. Strahovnik; Aristej 2016), ki je na voljo v knjižnici in v knjigarni FF.

Uvodno predavanje
V. Strahovnik_Moralna teorija: UVOD: RAZSEŽNOSTI MORALNE TEORIJE
V. Strahovnik_Moralna teorija: MORALNI NENATURALIZEM: G. E. MOORE
V. Strahovnik_Moralna teorija: INTUICIONIZEM: H. A. PRICHARD IN W. D. ROSS
V. Strahovnik_Moralna teorija: EMOTIVIZEM: A. J. AYER IN C. L. STEVENSON
V. Strahovnik_Moralna teorija: PRESKRIPTIVIZEM: R. M. HARE
V. Strahovnik_Moralna teorija: TEORIJA ZMOTE: J.L. MACKIE
V. Strahovnik_Moralna teorija: MORALNI RELATIVIZEM: GILBERT HARMAN
V. Strahovnik_Moralna teorija: EKSPRESIVIZEM NORM: ALAN GIBBARD
V. Strahovnik_Moralna teorija: KVAZI-REALIZEM: SIMON BLACKBURN
V. Strahovnik_Moralna teorija: . NATURALISTIČNI REALIZEM: ZVEDBENI (PETER RAILTON) IN NEZVEDBENI (DAVID BRINK)
V. Strahovnik_Moralna teorija: MORALNI FIKCIONALIZEM: MARK KALDERON IN RICHARD JOYCE
V. Strahovnik_Moralna teorija: KOGNITIVISTIČNI EKSPRESIVIZEM: TERRY HORGAN IN MARK TIMMONS

 

Vsebina predmeta 2019/2020:

 

Prisotnost in obveznosti

Arhiv prof. Potrča

 

Izpitna literatura

Potrč, Matjaž (2004) Dinamična filozofija, Ljubljana: ZIFF.
Strahovnik, Vojko (2016) Moralna teorija, Maribor: Aristej.
Potrč, M. in Strahovnik, V. Practical Contexts, Frankfurt: Ontos-Verlag, 2004.
Potrč, M., Strahovnik, V. in Lance, M. Challenging Moral Particularism, Routledge, New York, 2007.
Strahovnik, Vojko (2009) Moralne sodbe, intuicija in moralna načela, Velenje: IPAK.
Potrč, Matjaž “The Person and the Good” v JUHANT, Janez (ur.) in ŽALEC, Bojan (ur.) Person and Good Man and His Ethics in the Postmodern World. Berlin 2006: LIT Verlag, Theologie Ost-West, Band 6: str. 229-240.
Potrč, Matjaž, Strahovnik, Vojko. Meinongian theory of moral judgments. V: SCHRAMM, Alfred (ur.). Meinong studies. Frankfurt: Ontos, cop. 2005-<2009>, str. 93-122.