MORALNA FILOZOFIJA 2019-2020

MORALNA FILOZOFIJA 2019-2020


Pozdravljeni, 

glede na prekinitev neposrednega pedagoškega procesa na FF  bomo zaradi lažjega izvajanja predmet Moralna filozofija (do preklica) izvajali preko sistema e-Izobraževanje. 

Predmet je na povezavi:  

https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=7236 

Prosim vas, da se naj prijavite oz. vpišete. Vsa nadaljnja navodila, gradiva in obvestila pa bodo potem dosegljiva tam. 


Vsebina predmeta: V okviru predmeta bodo v letu 2019/2020 predstavljena temeljna vprašanja etike in moralne teroje, posebej pa tista, ki so vezana na vprašanje obstoja od nas neodvisne moralne stvarnosti, pomena moralnih sodb, naturalizma in etike, moralnega upravičenja in moralnega izkustva. Hkrati bomo sledili razvoju moralne filozofije v 20. stoletju glede na poglavitne avtorje: Moore – Prichard – Ross – Ayer – Stevenson – Hare – Mackie – Harman – Gibbard – Blackburn – Railton – Brink – Kalderon – Joyce – Horgan – Timmons.

Obveznosti študenta: Študent mora aktivno sodelovati pri predmetu, kar izkazuje njegova prisotnost na predavanjih (75%) in sodelovanje v razpravi, branje seminarskih tekstov, priprava 2 izročkov (vedno na temo napovedanega semin. branja in ne za nazaj, rok: do 24. 5. 2020) in kratkega končnega eseja (rok 24. 5. 2020 – Obveznost oddaje končnega eseja velja le za tiste študente, ki nisi oddali vseh izročkov. Vsi ostali bodo končno oceno prejeli na podlagi oddanih izročkov. ). Ti študenti pridobijo oceno na podlagi sodelovanja in ocen za izročke in esej. Če je bil študent prisoten vsaj 50% srečanj ter opravil vsaj del obveznosti, bo na ustnem izpitu za končno oceno dobil dodatna vprašanja iz seminarskih tekstov. Študent, ki ni obiskoval predmeta in ni izpolnil pogojev sodelovanja, v tem akad. letu ne more pridobiti ocene pri predmetu.

Izroček: 1 tipkana stran, povzetek ključnih trditev in argumentov v seminarskem besedilu v obliki alinej in/ali strukture argumentov; se pripravi vnaprej in odda na začetku predavanja za besedilo, ki je takrat seminarsko branje. Pričakuje se, da bo študent tudi posebej aktivno sodeloval v razpravi o tem branju.

Končni esej: dolžina 1600-2000 besed;  esej na eno izmed tem, ki so bile obravnavne na predavanjih; rok oddaje: do 24. 5. 2020 (brez izjem) preko e-pošte. Obveznost oddaje končnega eseja velja le za tiste študente, ki nisi oddali vseh izročkov. Vsi ostali bodo končno oceno prejeli na podlagi oddanih izročkov.  

Vsebina predmeta 2019/20 – razpored in teksti za seminarsko branje:

Vsa besedila so iz knjige: Moralna teorija: o naravi moralnosti (V. Strahovnik; Aristej 2016), ki je na voljo v knjižnici in v knjigarni FF.

Uvodno predavanje
V. Strahovnik_Moralna teorija: UVOD: RAZSEŽNOSTI MORALNE TEORIJE
V. Strahovnik_Moralna teorija: MORALNI NENATURALIZEM: G. E. MOORE
V. Strahovnik_Moralna teorija: INTUICIONIZEM: H. A. PRICHARD IN W. D. ROSS
V. Strahovnik_Moralna teorija: EMOTIVIZEM: A. J. AYER IN C. L. STEVENSON
V. Strahovnik_Moralna teorija: PRESKRIPTIVIZEM: R. M. HARE
V. Strahovnik_Moralna teorija: TEORIJA ZMOTE: J.L. MACKIE
V. Strahovnik_Moralna teorija: MORALNI RELATIVIZEM: GILBERT HARMAN
V. Strahovnik_Moralna teorija: EKSPRESIVIZEM NORM: ALAN GIBBARD
V. Strahovnik_Moralna teorija: KVAZI-REALIZEM: SIMON BLACKBURN
V. Strahovnik_Moralna teorija: . NATURALISTIČNI REALIZEM: ZVEDBENI (PETER RAILTON) IN NEZVEDBENI (DAVID BRINK)
V. Strahovnik_Moralna teorija: MORALNI FIKCIONALIZEM: MARK KALDERON IN RICHARD JOYCE
V. Strahovnik_Moralna teorija: KOGNITIVISTIČNI EKSPRESIVIZEM: TERRY HORGAN IN MARK TIMMONS

Vsebina predmeta 2019/2020:

Prisotnost in obveznosti

Arhiv prof. Potrča

Izpitna literatura

Potrč, Matjaž (2004) Dinamična filozofija, Ljubljana: ZIFF.
Strahovnik, Vojko (2016) Moralna teorija, Maribor: Aristej.
Potrč, M. in Strahovnik, V. Practical Contexts, Frankfurt: Ontos-Verlag, 2004.
Potrč, M., Strahovnik, V. in Lance, M. Challenging Moral Particularism, Routledge, New York, 2007.
Strahovnik, Vojko (2009) Moralne sodbe, intuicija in moralna načela, Velenje: IPAK.
Potrč, Matjaž “The Person and the Good” v JUHANT, Janez (ur.) in ŽALEC, Bojan (ur.) Person and Good Man and His Ethics in the Postmodern World. Berlin 2006: LIT Verlag, Theologie Ost-West, Band 6: str. 229-240.
Potrč, Matjaž, Strahovnik, Vojko. Meinongian theory of moral judgments. V: SCHRAMM, Alfred (ur.). Meinong studies. Frankfurt: Ontos, cop. 2005-<2009>, str. 93-122.