ETIKA IN MORALNA TEORIJA 2016/2017

ETIKA IN MORALNA TEORIJA 2016/2017

2. semester; ponedeljek, 9:40-13:00 (pred. 434) red. prof. dr. Matjaž Potrč

Vsebina predmeta: V okviru predmeta bodo v letu 2016/2017 predstavljena temeljna vprašanja etike in moralne teroje, posebej pa tista, ki so vezana na vprašanje obstoja od nas neodvisne moralne stvarnosti, naturalizma in etike, moralnega upravičenja in modela moralnega presojanja.

Obveznosti študenta: Študent mora aktivno sodelovati pri predmetu, kar izkazuje njegove prisotnost na predavanjih (75% srečanj) in sodelovanje v razpravi, branje seminarskih tekstov, priprava izročkov (2 na semester; vedno na temo sem. branja in ne za nazaj) in kratkega končnega eseja (konec semestra; rok 31. 5. 2017). Ti študenti pridobijo oceno na podlagi sodelovanja in ocen za izročke in esej. Če je bil študent prisoten vsaj 50% srečanj ter opravil vsaj del obveznosti, bo na ustnem izpitu za končno oceno dobil dodatna vprašanja iz seminarskih tekstov. Študent, ki ni obiskoval predmeta in ni izpolnil pogojev sodelovanja, v tem akad. letu ne more pridobiti ocene pri predmetu.

Izroček: 1 stran, povzetek ključnih trditev in argumentov v seminarskem besedilu v obliki alinej in/ali strukture argumentov; se pripravi vnaprej in odda na začetku predavanja.

Končni esej: 2000-2500 besed na eno izmed tem, ki so bile obravnavne na predavanjih, rok oddaje do vključno 31. 5. 2017 (brez izjem) v iztisnjeni obliki na predavanjih.

Vsebina predmeta 2016/2017 – razpored in teksti za seminarsko branje:

Uvodno predavanje (20.2.)
1. Timmons-Morality without Foundations_1 (27.2.)
2. Timmons-Morality without Foundations_2 (6.3.)
3. Timmons-Morality without Foundations_3 (13.3.)
4. Timmons-Morality without Foundations_4 (20.3.)
5. Timmons-Morality without Foundations_5 (27.3.)
6. Timmons-Morality without Foundations_6 (3.4.)
7. Timmons-Morality without Foundations_7 (10.4.)
8. Timmons-Morality without Foundations_8 (24.4.)
9. Timmons-Morality without Foundations_9 (8.5.)
10. Timmons-Morality without Foundations_10 (15.5.)
11. Timmons-Morality without Foundations_11 (22.5.)
12. Timmons-Morality without Foundations_12
13. Timmons-Morality without Foundations_13
14. Timmons-Morality without Foundations_14

Povezava do datotek – teksti za seminarsko branje (geslo za dostop dobijo študenti na predavanjih ali preko e-pošte; teksti so dostopni tudi v sistemu VIS)

 

Opis vsebine

22.2.2017

Etika in moralna teorija. Zavest, fenomenologija, fenomenoloski argument. Pomen, definicija; argument odprtega vprasanja in naturalisticna zmota. Moralna sodba, prepricanje. Realizem (obstajajo moralne lastnosti, dejstva), nerealizem. Ekspresivizem, razlogi. Morala brez temeljev: v obrambo eticnega kontekstualizma.

27 2 17

Morala brez temeljev: ni moralnih lastnosti, bitnosti (nerealizem); obramba eticnega kontekstualizma. Minimalisticna teorija resnice: “p” je R cee p. Vednost: Vap =def p&Pap&Uap. Pomen, semantika. Normativna etika in metaetika. Analiticna filozofija, post-analiticna filozofija. Sinonimnost. Naturalizem. Stereotipi, prototipi. Nejasni ozadni pojmi. Zavestno jasne sodbe.

6 3 17

Metaetika: analiticna, poanaliticna. Prilagoditev: zdravi razum, splosna. Predpostavke analiticne etike: A1 Pomen, upravicenje, A2. Pomen ima prednost. A3 Zvedbene analiticne definicije. A4 A priori. Pomen: zvedba, nezvedba. Ontologija: realizem, nerealizem. (Razvojnezi, Moore, neopisnezi, Mackie). 1. Proti analizi pomena. 2. Proti jeziku. 3 Novosti filozofija jezika, duha, spoznavna teorija. Jezik, svet, susevnost. Holizem. Kontekst.

13 3 17

Moralni realizem novega vala. Nerealizem. Naturalizem. Nenaturalizem. Analiticni semanticni naturalizem. Dobro =def ..N… Voda =def pitno, prozorno, reke, … Voda =def H2O. Voda: zemlja H20 (posledicizem), zemlja dvojcica XYZ (deontologija). Argument odprtega vprasanja. Naturalisticna zmota. Vzrocno-funkcionalno, psihofunkcionalizem. Teorija enakosti: tipska, primerek (funkcionalizem). Zvedba: ozka, siroka. Naturalisticna prilagoditev: zdravi razum, zunanja. Metafizika1: lastnosti. Metafizika2: objektivno. Semantika 1: Dejstva. Semantika2: R/N. Ozka semantika, ozka ontologija, siroka semantika, siroka ontologija: druzbeno -> fizikalno; tipska enakost; analiticni funkcionalizem; psihofunkcionalizem.

20 3 17

Moralni realizem: novi val. Naturalizem. Cudnost: epistemoloska, metafizicna. Motivacija: internalizem, eksternalizem. Supervenienca: razlaga. Metafizika, semantika. Moralna zemlja dvojcica. Zemlja dvojcica: H2O, XYZ: razlicen pomen. Moralna zemlja dvojcica: dobro-posledicizem, dobro-deontika: isti pomen, razlika v teoriji (posledicizem, deontologija), prepricanju: spor je mozen.

27 3 17

Argument iz moralne zmote. Pr1 Nerealizem: zvedba na norme. Pr2 Izvori zmote: ne-moralna prepricanja, sklepanja, pogoji, obcutljivost, hipoteticni pogoji. Pr3 Zmota tudi pri hipoteticnih izboljsanih obcutljivostih in druzbenih kodih. .: 4. Naturalizem ne more razloziti zmote. 5. Zdravi razum. 6. Realizem ok. .: 7 Realizem boljsi od nerealizma. Nerealizem. Pristna zmota. Vrednost: resnica, posledice. M1 Obstajajo lastnosti. M2 Objektivne. S1 Dejstveni govor. S2 R/N. S3 Nekateri R. (1) Analiaza pomena: zdravorazumska semantika. (2) Ali obstajajo moralne lastnosti: zdravorazumska metafizika. (3) Res obstajajo?: filozofska metafizika. (4) Ce lastnosti ne obstajajo: pogoji pravilnega izjavljanja. Pragmatizem. Kontekst. Resnica kot pravilno izjavljanje. Nezvedbeni nerealizem.

3 4. 17.

Argument iz moralne zmote. Nerealist zavraca zmoto. Nezvedbeni nerealizem. Ceteris paribus. Resnica, racionalnost, upravicenjhe. Transcendenca. Prototipi vs nujni in zadostni pogoji za pojem.

10 4 17

Kontekstualisticna moralna semantika. Nezvedljivi nerealizem: ni opis. Realizem: predpostavka: opis. Pristna zatrditev, vrednotenje, R/N, minimalizem resnice (najmanjsa oblika resnice). “P” je R cee P. Zatrdilna neopisnost. Resnicnost je pravilna zatrdljivost. Resnicnost: ujemanje: neposredno, posredno. Dejstva, DEJSTVA. Ontoloska razlika, ob-stoj. Beethovnova peta simfonija ima stiri stavke.

24 4 17

Kontekstualisticna moralna semantika. Krepki objektivizem (realizem). Zmarni objektivizem (konstruktivizem). Objektivni govor. Opisni govor. Relativizem. Ne-objektivni govor. Ne-opisnost. Ne-opisni govor. Ohlapnost, tesnost. Zatrditvena ne-opisnost. Predpostavka: zatrditev -> opisnost. Pomenska enotnost. Minimalizem: “p” je R cee p. Sodba. Intencionalnost – zavest. Moralna izkustvena objektivnost.

8 5 17

Moralna sodba: spoznavna vsebina; ne-opisnost, vrednotenje, motivacija, internlizem (grobi, zmeren); kategoricna zavezanost; razlogi. Moralna trditev. Osvetljujoci razlogi. Vrednotenje, pogled, stalisce (objektivno, zavzeto), zavzetost. Analiza moralnih trditev. Minimalizem: “p” je R cee p. Grobi objektivizem, zmerni objektivizem, relativizem, zatrditvena ne-opisnost, tradicionalna ne-opisnost. Objektivni govor / ne-objektivni govor. Opisni govor / ne-opisni govor. Pristna zatrditev / ne-zatrditveni govor.

15 5 17

Prilagoditev: zunanja, notranja (zdravi razum). I. Objektivnost moralne prakse, govora. a . Objektivne znacilnosti. 1. Pristne zatrditve, 2. Lastnosti, 3. Sklepalnost (Frege-Geach). b. Moralna fenomenologija. 4. Dolznosti, lastnosti. c. Kriticne prakse. 5. Pristna resnicnost. 6. Izboljsanje, zmota. 7. Nestrinjanje. 8. Razlogi. II. Nerealizem. III. Zakaj? Neopisnost, nerealizem, naturalizem, zavezanost – moralni pogled.

22 5 17

Etika in moralna teorija, pregled.

29 5 17

Fenomenologija in racionalna dejavnost: jaz kot izvor, izbira, smotrnost, barvna osvetlitev. Prakticni razlogi: teleologija, motivacija, volja. Tvorba prepricanj: ni volje kot izvora prepricanja. Teleologija: glavni cilj resnica, pod-cilji: objektivna razvidnost, zanesljivost, subjektivna spoznavna obcutljivost, vserazsezni spoznavni dozdevki. Teleologija – deonticnost. Vrlina.

 

Opravljene obveznosti in prisotnost

Bogolin Anamarija 12

But Izabela 24 Izrocek 2, esej

Cehic Elvis 2

Hajdinjak Valentina 20 Izrocek 2 esej

Hutterer Kvina 22 Izrocek 2, esej

Kastelic Katarina 10

Keserovic Marija 6

Kikelj Naja 19 Izrocek 2. esej

Kovacic Sanja 22 Izrocek 2, esej

Kozic Matijas 24 Izrocek 2, esej

Mertik Mateja 1

Miklavcic Jonas 22 Izrocek 2, esej

Pavlovska Sofija 2

Podobnik Blaz 20 Izrocek 2, esej

Poklar Iris 18, esej+

Spasovska Tijana Ana 2

Tkalec Jean Robert 22 Izrocek 2, esej

Valjavec 2

Zemljic Miha 4

Dodatna (izpitna) literatura:

  • Strahovnik, Vojko (2016) Moralna teorija , Maribor: Aristej.Potrč, Matjaž (2004)
  • Potrč, Matjaž (2004) Dinamična filozofija, Ljubljana: ZIFF.
  • Strahovnik, Vojko (2009) Moralne sodbe, intuicija in moralna načela, Velenje: IPAK.
  • Potrč, M., Strahovnik, V. in Lance, M. Challenging Moral Particularism (London: Routledge 2007; ponatis 2009)
  • Horgan, T. in Timmons, M. (ur.) (2006) Metaethics after Moore, Oxford: Claredon Press.
  • Študent, ki ni obiskoval predmeta in ni izpolnil pogojev sodelovanja, v tem akad. letu ne more pridobiti ocene pri predmetu. V primeru upravičene odsotnosti lahko pristopi k izpitu, za izpitno literaturo pa ima vse seminarske tekste in tekste s seznama dodatne izpitne literature.