MORALNA TEORIJA 2017/2018

MORALNA TEORIJA 2017/2018

1. sem.; sreda, 14:40-16:20 (pred. 434) red. prof. dr. Matjaž Potrč

Vsebina predmeta: V okviru predmeta bodo predstavljena temeljna vprašanja moralne filozofije: vprašanja o ontološkem statusu moralnih lastnosti (realizem vs anti-realizem), o pomenu moralnih sodb (opisnost in neopisnost, kognitivizem, emotivizem, ekspresivizem, preskriptivizem), o naravi relacije med moralnimi sodbami in motivacijo za moralno delovanje (motivacijski internalizem in eksternalizem) in o spoznavnem dostopu do moralne realnosti (moralna intuicija, reliablilizem, koherentizem in teorija reflektivnega ekvilibriuma). V akad. letu 2016/2017 se bo predmet ukvarjal posebej s temo razlogov.

Obveznosti študenta: Študent mora aktivno sodelovati pri predmetu, kar izkazuje njegove prisotnost na predavanjih (75% srečanj) in sodelovanje v razpravi, branje seminarskih tekstov, priprava izročkov (2 na semester; vedno na temo sem. branja in ne za nazaj) in kratkega končnega eseja (konec semestra; rok 18. 1. 2017). Ti študenti pridobijo oceno na podlagi sodelovanja in ocen za izročke in esej. Če je bil študent prisoten vsaj 50% srečanj ter opravil vsaj del obveznosti, bo na ustnem izpitu za končno oceno dobil dodatna vprašanja iz seminarskih tekstov. Študent, ki ni obiskoval predmeta in ni izpolnil pogojev sodelovanja, v tem akad. letu ne more pridobiti ocene pri predmetu.

Izroček: 1 stran, povzetek ključnih trditev in argumentov v seminarskem besedilu v obliki alinej in/ali strukture argumentov; se pripravi vnaprej in odda na začetku predavanja.

Končni esej: 2000-2500 besed na eno izmed tem, ki so bile obravnavne na predavanjih, rok oddaje do vključno 18. 1. 2018 (brez izjem) v iztisnjeni obliki na predavanjih.

Vsebina predmeta 2017/2018 – razpored in teksti za seminarsko branje:

0. Uvodno predavanje (4.10.)
1. Predavanje 11 oktobra: Objektivnost moralnega govora (Timmons), nadaljevanje
2. Horgan in Timmons: What Does the Frame Problem Tell us About Moral Normativity? (18.10.)
3. Horgan Timmons The Phenomenology of Moral Authority (25.10.)
4. Goodwin&Darley: The Psychology of Meta-Ethics: Exploring Objectivism (8.11)
5. Horgan and Potrč: Ontological Vagueness (22.11.)
6. Horgan and Timmons: Illuminating Reasons (29.11.) + video
7.Parfit: Normative Reasons (6.12.)
8. Horgan & Timmons: Untying a knot from the inside out: Reflections on the “paradox” of supererogation (13.12.)
9. Streumer: Can we believe error theory? (20.12.)

  1. Horgan Timmons: What Does the Frame Problem Tell us About Moral Normativity? (3.1.)
  2. Horgan Timmons: Morphological Rationalism and the Psychology of Moral Judgment. (10.1.)
  3. Horgan Timmons: Mandelbaum on Moral Phenomenology and Moral Realism. (17.1.)

Navodila za dostop do zadnjih treh tekstov: V google vpises “mark timmons illuminating reasons”. Kliknes na pdf tekst “[pdf] Project Description: Illuminating Reasons..” Na koncu tega teksta dobis pdf povezave do tekstov 10, 11, 12, tako da kliknes na modri [Download pdf] za vsakega od le-teh.

 

Povezava do datotek – teksti za seminarsko branje (geslo za dostop dobijo študenti na predavanjih ali preko e-pošte)

Opis vsebine

4 X 17 Objektivnost moralnega govora. Znacilnosti: 1. Slovnica, semantika. O1 Trditev. O2 Resnicnost. O3 Sestavljenost. 2. Ontologija. O4 Lastnosti. O5 Resnicnost (nestrinjanje). 3. Spoznanje. O6 Razvidnost. Kognitivizem, prepricanje, R/N. Resnicnost. Ujemanje. (Nekognitivizem: neprepricanjsko stanje).

11.X.17. Objektivnost: ontoloska, metodoloska. Prepricanje, resnicnost, neodvisnost, ujemanje. Slovnica semantika, ontologija, spoznanje. Moralni realisti: ontoloski naturalisti, ontoloski nenaturalisti. Kognitivni ekspresivizem, fikcionalizem.

18.X.17. Moralna: fenomenologija (vsebina, metoda: uvid), objektivnost. Moralno izkustvo: sodba (obnasanje), prvi red (drugi red), obveza (vrednota), neposredno (oddaljeno), uvid (sklepalno).

25.X.17. Fenomenologija moralne avtoritete. 1. Kategoricno avtoritativna moralna ustreznost. 2. Lastnosti: ontologija. 3. Skepsa. Vleka, neodvisnost, izvor, neizbeznost, oprijem, motivacija, Teorija zmote. Nenaturalisticni moralni realizem. Kognitvisticni ekspresivizem.

8.XI.17. Psiholoska raziskava meta-etike in objektivnosti. Dejstva, etika, pogodbenost, okus.

22.11.17. Ontoloski obstoj, onticni ob-stoj. Nejasnost, prevrednotenje. Resnica kot ujemanje: neposredno, posredno. Objektivnost: fenomenologija, izkustvo. Brezmejnost, meja.

29.11.17. Osvetljujoci razlogi (vloga): zahteva, v prid (dobro, vrednota). Racionalizem, nacela. Barvna osvetlitev, oblikovna vsebina, ustreznost.

6.12.17.   Supererogacija in vez najstvo-dobro. Parfit. Razlogi: normativni (najstva), dobro. Razlogi: zahtevajo (dejstva), podpirajo. Notranje vrednote: prijateljstvo.

13.12.17. Supererogacija, najstvo, vrednota, prijateljstvo.

20.12.17. Supererogacija.

3.1.18. Kaj nam problem okvirja pove o moralni normativnosti.

10.1.18. Oblikovni racionalizem. Vsebina: izrecno, v zmoznosti (posredno, neposredno). Moralne sodbe: intuicionisti (custva), racionalisti (nacela). Intuicija uvid, ni sklepanja, razlogi kot umisleki, predpostavka.

17.1.18. Intuicionizem, moralna avtoriteta.

Prisotnost in obveznosti

Ambroz Urh 10 Izrocek 2 Esej 2

Bojovic Ana 11 Izrocek 2 Esej

Habermut Tajda 11 Izrocek 2 Esej

Hartmans Katrijn 13 Izrocek 2 Esej

Hrovatin Hana Stela 11 Izrocek 2 Esej

Jelacic Luka 10 Izrocek 2 Esej

Kitak Jakob 8

Kranjc Zala 11 Izrocek 2 Esej

Kunc Blazka 11 Izrocek 2 Esej

Lebar Eva 10 Izrocek 2 Esej

Masic Vlaskalic Tara 11 Izrocek 2 Esej

Merkun Urska 10 Izrocek 2 Esej

Mikec Veronika 12 Izrocek 2 Esej

Petrovcic Domen 8

Plansak Anemarija 11 Izrocek 2 Esej

Poglavc Klara 11 Izrocek 2 Esej

Rajh Domen 12 Izrocek 2 Esej

Sivic Adnan 10 Izrocek 2 Esej

Svajncer Vrecko Zmago 12 Izrocek 3 Esej

Smrekar Nina 12 Izrocek 2 Esej

Smrekar Eva 6

Sokic Ivan 13 Izrocek 2 Esej

Strazisar Kristina 9 Izrocek 2 Esej

Tihelj Tinkara 14 Izrocek 2 Esej

Toplak Aljosa 12 Izrocek 2 Esej

Virc Eva 12 Izrocek 3 Esej

Zadravec Klara 10 Izrocek 2 Esej

Znidarsic Sara 12 Izrocek 2 Esej

 

Literatura:

Strahovnik, Vojko. 2016. Moralna teorija. Maribor: Aristej. Povezava do knjige s popustom: http://www.aristej.si/slo/humanistika_in_druzboslovje/index.html

Potrč, Matjaž (2004) Dinamična filozofija, Ljubljana: ZIFF.
Strahovnik, Vojko (2009) Moralne sodbe, intuicija in moralna načela, Velenje: IPAK.
Potrč, Matjaž, Strahovnik, Vojko. Phenomenological objectivity and moral theory. Synthesis philosophica, 2014, vol. 29, fasc. 1, str. 159-173,
Strahovnik, Vojko “Teorija zmote: moralni kognitivizem in irealizem”, Analiza, 2008. Letn. 12, št. 1/, str. 49-67.
Strahovnik, Vojko. “Oris moralnega partikularizma.” Analiza 3/2004, str. 33-55.
Strahovnik, Vojko.”Moralna filozofija R. M. Harea: univerzalni preskriptivizem in utilitarizem dveh ravni” Analiza Letn. 13, št. 1/2 (2009), str. 47-62.
Strahovnik, Vojko. Moralne dileme in moralna teorija. Analiza, 2008, letn. 12, št. 3, str. 29-60.
Strahovnik, Vojko. Moralna fenomenologija in fenomenološki argumenti. Analiza, 2007, letn. 11, št. 4, str. 73-95.
Potrč, Matjaž, Strahovnik, Vojko. Justification in context. Acta analytica, 2005, vol. 20, no. 2, str. 91-104.