ANALITIČNA FILOZOFIJA 2019/2020

ANALITIČNA FILOZOFIJA 2019/2020

Sreda, 17:10-20:30, pred. 426

Uvodna opomba

Delo na univerzi se razlikuje od osnovne šole. Zato ustvarjalni profesor vsako leto spremeni in prilagodi program na temelju pedagoških izkušenj. Pri red. prof. dr. Matjažu Potrču se mora kandidatka, ki želi opraviti izpit, pripraviti na temelju predavanj in gradiv, ki velja za tekoče študijsko leto, to je za leto, v katerem je imela predavanja vpisana! Red. Prof. Dr. Matjaž Potrč zato ne bo več nujno preverjal znanja po nekakšnih »splošnih« seznamih, ampak na temelju sodelovanja študentke med letom ter le med tekočim letom, v katerem je ta vpisana. Kot je bilo dogovorjeno v začetku šolskega leta lahko študentka izbira med tem, da svojo izpitno obveznost pri predmetu opravi z delom med letom (tj. s predstavitvijo seminarja in oddanimi komentarji ter 75% prisotnostjo) ali pa kot klasičen izpit na koncu leta, za ta izpit pa mora študentka prebrati vso navedeno literaturo, odgovarjati na vprašanja, ki jih ta zajema, na vprašanja iz snovi obravnavane na predavanjih in izpolniti pogoj pristnosti na predavanjih (50%). Kot delo med letom se upošteva naslednje

–     prisotnost študentke na predavanjih, ki se vsakič beleži in overovi s podpisom (študenka, ki med letom nikoli ni bila prisotna v zadostni meri, tisto leto ne more dobiti ocene);

–     3 kratke pripombe/izročke dolžine približno ene strani, kot odzivov na med predavanji načeta vprašanja – te pripombe je mogoče oddati zgolj neposredno (naslednji teden) po danem predavanju, nikakor pa ne »za nazaj«, potrebno jih je tudi kratko (2-3 min) predstaviti pred kolegi; in seminar o dogovorjenem članku, ki ga predstavi kolegicam in kolegom (do 20 min). (!!! Kratka navodila za pisanje opazk in seminarjev !!!)

Obveznost za študente, ki predmet izberejo kot izbirni predmet: seminarska naloga ali ustni izpit.

Teksti za seminarsko branje:

 

Vsebina predmeta 2019/2020
2.10.19. Nejasnost: brezmejnost, prevrednotenje, modus ponens, spoznavni pristop. Niz sorites, plesec. Monizem. Torija opisov: zapis in govorica (Russell, P.F. Strawson). Wittgenstein: O tem o cemer ne moremo govoriti moramo molcati.

9.10.19. Monizem: obstoj, substancni, prednostni. Privid, resnica. Gmotni materializem. Resnica: ontolosko zadnja, neposredno ujemanje; onticno obmocna, posredno ujemanje. Obstoj: ontologija; ob-stoj: onticno. Ontoloska razlika. Predmeti: popolnoma jasni, nejasni, gmota. Gmotni materializem. Metafizika, semantika, spoznavna teorija, psihologija, fenomenologija. Vap =def p&Pap&Uap. Prepricanje, upravicenost, fenomenologija. Spoznavni pristop k nejasnosti in brezmejnost. Vednost: razvidnost, zanesljivost.

16.10.19.
Analitična in kontinentalna filozofija. Naturalizem. Metodologija. Miselni poskusi. Protiprimeri. Vednost. Gettier. Etika: violonist, Rawls.

23.10.19.
Spoznanje. Predstava -> misel -> custvo -> stremljenje -> po-intencionalna stanja (razpolozenja). Trpno, dejavno. Kitajska soba. Brentano: intencionalnost. Zavest: lahki problemi (funkcije), tezak problem: kakovost, zavestno izkustvo. Reizem, del in celota. Mereologija. Misel, jaz. Barvna osvetlitev. Uptravicenje: propozicionalno, doksasticno. Brentanova iluzija.

30.10.19.

9.10.19. 

16.10.19.

 

Seznam izpitne literature:

1. Potrc, Matjaz. Dinamična filozofija. (ZIFF, Ljubljana 2004).
2. Potrc, Matjaz. Jezik, misel in predmet. (DZS, Ljubljana 1986).
3. Strahovnik, Vojko. Moralne sodbe, intuicija in moralna nacela. (IPAK, Velenje 2009).
4. Strahovnik, Vojko. “Oris moralnega partikularizma.” Analiza 3/2004, str. 33-55.
5. Potrc, Matjaz. “Kaj je filozofija?”*
6. Potrc, Matjaz. “Bogati svet tubiti v kadi: enakost mozganov v kadi vasemu izkustvenemu svetu.”*
7. Potrc, Matjaz in Vojko Strahovnik. “Meinongian Scorekeeping”*
8. Potrc, Matjaz. “Phenomenology of Dance”*
9. Potrc, Matjaz. “My Teachers”*
10. Potrc, Matjaz. “Listen to how I got stuck”*
11. Potrc, Matjaz. “Communication-Intention”*
12. Potrc, Matjaz. “Externalist Meaning Without the World”*
13. Potrc, Matjaz. “Naturalizing the Mind.”*
14. Potrc, Matjaz. “Vague Content in a Non-Vague World.”*
* dostopno na spletni strani prof. Potrča pod “Članki”.

Dodajanje gradiv