Analitična filozofija 2015/2016

ANALITIČNA FILOZOFIJA 2015/2016

Sreda, 17:10-20:30, pred. 426

Uvodna opomba

Delo na univerzi se razlikuje od osnovne šole. Zato ustvarjalni profesor vsako leto spremeni in prilagodi program na temelju pedagoških izkušenj. Pri red. prof. dr. Matjažu Potrču se mora kandidatka, ki želi opraviti izpit, pripraviti na temelju predavanj in gradiv, ki velja za tekoče študijsko leto, to je za leto, v katerem je imela predavanja vpisana! Red. Prof. Dr. Matjaž Potrč zato ne bo več nujno preverjal znanja po nekakšnih »splošnih« seznamih, ampak na temelju sodelovanja študentke med letom ter le med tekočim letom, v katerem je ta vpisana. Kot je bilo dogovorjeno v začetku šolskega leta lahko študentka izbira med tem, da svojo izpitno obveznost pri predmetu opravi z delom med letom (tj. s predstavitvijo seminarja in oddanimi komentarji ter 75% prisotnostjo) ali pa kot klasičen izpit na koncu leta, za ta izpit pa mora študentka prebrati vso navedeno literaturo (Glej seznam in napotke na koncu strani!), odgovarjati na vprašanja, ki jih ta zajema, na vprašanja iz snovi obravnavane na predavanjih in izpolniti pogoj pristnosti na predavanjih (50%). Kot delo med letom se upošteva naslednje

–     prisotnost študentke na predavanjih, ki se vsakič beleži in overovi s podpisom (študenka, ki med letom nikoli ni bila prisotna v zadostni meri, tisto leto ne more dobiti ocene);

–     3 kratke pripombe/izročke dolžine približno ene strani, kot odzivov na med predavanji načeta vprašanja – te pripombe je mogoče oddati zgolj neposredno (naslednji teden) po danem predavanju, nikakor pa ne »za nazaj«, potrebno jih je tudi kratko (2-3 min) predstaviti pred kolegi; in seminar o dogovorjenem članku, ki ga predstavi kolegicam in kolegom (do 20 min). (!!! Kratka navodila za pisanje opazk in seminarjev !!!)

Obveznost za študente, ki predmet izberejo kot izbirni predmet: seminarska naloga ali ustni izpit.

Povezava do tekstov za seminarsko branje.

Opravljene obveznosti in prisotnost (glej na koncu strani)

Vsebina predmeta 2015/2016

7.10.2015
Analiticna filozofija. Kontroverza o dolocnih opisih. Smisel in pomen. Jezik, logika, znanost. Etika prepricanja. Nestrinjanje med vrstniki: spravljivezi, odlocnezi. Racionalnost. Fenomenologija: tezak problem zavesti. Vednost je resnicno upraviceno prepricanje. Prepricanje: cilj resnica.

14.10.2015
Nestrinjanje med vrstniki: Spravljivost (edinstvenost) / Odlocnost (dopuscanje). Monty Hall. Prepricanje: resnicno (cilj), objektivna racionalnost (pod-cilj), racionalnost subjektivne spoznavne obcutljivosti (pod-pod-cilj), subjektivna celotna premisljena racionalnost (pod-pod-pod-cilj). Oblikovna vsebina.

21.10.2015

Svobodna volja. Modalnosti, moznost. Odvisnost od tebe, nadzor. Alternative. Edinstvenost. In moralna odgovornost. Filozofska, metafizicna, ontoloska svoboda. Kaj zmorem. Naprej, nazaj moznosti. Jaz prvotni izvor. Obzalovanje. Izbira: Lahko bi ravnal drugace. Determinizem, fatalizem. Nezdruzljiva trojica: 1. Smo svobodni. 2. Dejanje ima vzrok. Predhodni pogoj: ne more biti drugace. Indeterminizem. Iracionalnost svobodnega dejanja. In-kompatibilizem. Okoliscine/jaz. Lahko bi ravnal drugace. Ni v skladu z obicajnim razumevanjem svobodne volje.

28.10.2015
Fenomenalna intencionalnost in intencionalni holizem. Notranja: zavest bistveno doloca intencionalnost. Temeljna: intencionalnost jezika, prepricanja odvisna od FI. Dilema: notranjost/holizem. Skrita pojavna fenomenologija, pojmovno bogastvo zaznavne fenomenologije, ne-usmerjeno upostevanje konteksta. Bogastvo izbire. Relativnost na nacin alefa. Razseznost kot lastnost prostora. a = tesnobni vzrok, preko katerega se subjekt identificira s svojo zeljo. Realno = uzitek. Imaginarno = telo. Simbolno = oznacevalna luknja. Zapreceni subjekt. a = unca mesa, ki se izvije ven.

4.11.2015.
Fenomenologija intencionalnosti in holizem. Notranja, temeljna. Dilema notranjost-holizem. Holizem, ozadno razmerje, s pojmi obremenjeno zaznavanje. Skrita pojmovna fenomenologija, pojmovno bogastvo zaznavne fenomenologije, neusredisceno upostevanje konteksta. Dozdevki. Anatomija kot usoda. Delcek realnega, ob-smisel. Teza: spolno razmerje obstaja. Antiteza: ni ga. Sinteza: simptom: spolni odnos je in ni, nova ljubezen. Organ brez telesa. Brezno bistva praznina, vliv, izliv. Vzeti ven, obdrzati notri. Klicna plazma. Tesnobni vzrok zelje. Nezavedno. Tesnoba.

11.11.15.
Dilema notranjost-holizem. vsebina: resnicna – udejanjena. Zmoznost. a. bogato izkustvo, b. samo-zagotovitev, c. dodatni pogoji. Dozdevki, oklepaj. Barvna osvetlitev, sala. Zajec, zelva: cas deljiv. Neprotislovnost. Spolno razmerje obstaja na I, na R. Je v protislovju. Ne-celo zenske. ob-spolnost. Oznacevalna luknja. Realno: brez smisla, brez biti. Simptom: smisel, bit. Praznina, ki je vsa polnost. Hora: neoblikovana substanca, ki sele nastaja. Teza: spolno razmerje obstaja. Antiteza: ni spolnega razmerja. Sinteza: simptom: spolni odnos obstaja in ne obstaja. Stvar: prazgodovinski drugi. Umetnost gradi na podstati.

18.11.15.
Izkustveni prostor. Izkustveni svet. Zunanji svet. Nejasna vsebina v jasnem svetu.

25.11.15.
Nicelna tocka in jaz. Onic. Funkcionalizem. Cutno zaznavno izkustvo. Izkustvo dejavnosti (lahko bi storil drugace). Izkustvo casovnosti. Izkustvo zelje. Izkustvo razlogov (prostor: vzrokov, razlogov). Nicelna tocka pomena. Spor okoli teorije dolocnih opisov. Smisel, pomen. Analiza. Neposredno spoznanje.

2. 12. 15.
Kaj obstsja. Merila obstoja. Ontoloska razlika. Biti je biti vrednost vezane sprejemljivke. Prostot kot merilo oprimerjenja. Enkratna enotnost. Izzivi enostavnemu zdravemu razumu: posebno vprasanje sestavljenosti, nejasnost, lahkotne postavke. Rec. Cetverstvo. bistvo jasnenja je svet. Rec- realnost. Nacelo ugodja, nezavedno. Zanikanje. Preizkus realnosti: predmet ponovno najdemo. Zanikanje, govorica; potlacitev, izgubljeni predmet. Odtujena stvar. Stvar: tuje, sovrazno, tudi zelje. Goni, prapotlaceno. Realno je nemozno ker obstaja v razmerju z Drugim. a proizvaja nemozno v obliki presezka uzitka. Rec: prazgodovinski drugi, prapotlaceni. a nema realnost ki ukazuje, zapoveduje, delcek realnega. Pred-stave, pojaviNecela zenska, precrtana bit: nihilizem prebolevanje metafizike. Zaznavanje, zavest, nacelo ugodja. Strdek. Predstavnik predstav. KAza: veliko znamenje, posast. Organ ki nima telesa, meja, sled. Organ libido. Telo brez organov. Strdek, stvar. a: odpadni predmeti, skrivnost v nacelu realnosti, realni predmeti, nacelo realnosti predzavedna gravitacija nezavednih predstav. Zgubljeni objekt, ki ga moramo ponovno najti. Strdek vez predstave goni. Zadovoljitev gonov, premestitev a rob, izvoljeni prostor tesnobe. Dogodek: enkratni, vsak trenutek.

9.12.15.
Problem mnogih: 10.001 jasnih kandidatov za macko. Intencionalnost (vsebina, predmet) in zunanji svet. Russell O opisovanju 1905. P.F. Strawson O nanasanju 1950. “Sedanji francoski kralj je plesast”. Analiza: (i) obstaja sedanji francoski kralj & (ii) obstaja natancno en sedanji francoski kralj & (iii) francoski kralj je plesast. Neresnicno. Strawson: ne resnicno ne neresnicno. Demonstrativi. Logicno lastno ime. Togi oznacevalec, vzrocna veriga nanasanja. Stereotipi (psiholosko) in naravne zvrsti (vzrocno): Putnam. Dve predpostavki: (1) Jezik opisuje; (2) Zavest je predpogoj nanasanja.

16.12.15.
Nicelna tocka pomena. 1. Jezik opisuje. 2. Pomen poteka brez zavesti. Zanikanje. Potlacitev.

23.12.15.
Fenomenologija. Racionalna custva: ovrednotenje izkustva. Intencionalnost ovrednotenje (subjekt -> svet) : fenomenologija (custveni odziv). Razlogi – vrednote. Custveno zaznavanje je izkustvo vrednot. Jezik opisuje. Referenca je brez zavesti. Nejasnost.

6.1.16.
Sodba, presojanje. S-P. Proti predpostavki opisnosti jezika in reference brez zavesti v analiticni filozofiji.

13.1.16.
Pojav je nakljucna celota, ki ima substanco za svoj lastni del. Mereoloski esencializem: del, bistvo. Posebno vprasanje sestavljenosti. Nicelna tocka. Umetnost in svet. Referencna nicelna tocka v filozofiji in v umetnosti

20.1.16.
Forma. Resnica, resnicnost. Transcedental: tesnoba. Nova forma, nova resnica. Pogled na stvari: sprememba forme: lik. Hora: se ne oblikovana substanca. Stvar: neartikulirane pred-stave v nevavednem (goni, zelje). Iz-biti, svetloba. Resnica je v podaljsku krog. V votlosti je uporabnost posode. Klicna plazma. Vrhovno bitje zlobe. Govor umetnosti. Metafizika. Kaj je svet? Ontologija. Kaj je stvar? Naravna bitnost. Stvar je kot je zavoljo tega kar je.

 

 

Prisotnost in obveznosti

Adamlje David 27 seminar izrocek 3
Butala Katarina 24 seminar izrocek 3
Cokan Anja 27 seminar izrocek 3
Flajs Ziga 6
Gabrovec Luka 23 seminar izrocek 3
Gorinsek Natalija 25 seminar izrocek 3
Gril Urban 25 seminar izrocek 3
Jambrovic Tadej 3
Kiseljak Kristijan 2
Klammer Masa 26 seminar Izrocek 3
Kosir Jan 23 seminar izrocek 3
Kovacic Matic 23 seminar izrocek 3
Kotnik S. Anze 3
Kovalenko Valeria 27 seminar Izrocek 3
Kurnik Petra 25 seminar izrocek 3
Kusej Arne 16 seminar izrocek 3
Ljubijankic Leon 26 seminar izrocek 3
Lorger Ana 25 seminar izrocek 3
Luci Ludvik 21 seminar izrocek 3
Marcen Luka 26 seminar izrocek 3
Ostan Ozbolt Izidor 25 seminar izrocek 3
Otavnik Ema 20 seminar izrocek 3
Palcic Matija 15
Pavlin Gasper 22 seminar izrocek 3
Podrzaj Sanja 25 seminar izrocek 3
Poglavc Klara 25 seminar izrocek 3
Poljsak Kus Masa 24 seminar izrocek 3
Rajakovic Valentina 25 seminar Izrocek 3
Rozman Maja 23 seminar izrocek 3
Starasinic David 22 seminar izrocek 3
Valand Tia 24 seminar izrocek 3
Vidovic Primoz 25 seminar izrocek 3
Virc Eva 26 seminar izrocek 3
Zelic Zan 28 seminar izrocek 3
Zitnik Klavdija 3

 

 

Seznam izpitne literature:

1. Potrc, Matjaz. Dinamična filozofija. (ZIFF, Ljubljana 2004).
2. Potrc, Matjaz. Jezik, misel in predmet. (DZS, Ljubljana 1986).
3. Strahovnik, Vojko. Moralne sodbe, intuicija in moralna nacela. (IPAK, Velenje 2009).
4. Strahovnik, Vojko. “Oris moralnega partikularizma.” Analiza 3/2004, str. 33-55.
5. Potrc, Matjaz. “Kaj je filozofija?”*
6. Potrc, Matjaz. “Bogati svet tubiti v kadi: enakost mozganov v kadi vasemu izkustvenemu svetu.”*
7. Potrc, Matjaz in Vojko Strahovnik. “Meinongian Scorekeeping”*
8. Potrc, Matjaz. “Phenomenology of Dance”*
9. Potrc, Matjaz. “My Teachers”*
10. Potrc, Matjaz. “Listen to how I got stuck”*
11. Potrc, Matjaz. “Communication-Intention”*
12. Potrc, Matjaz. “Externalist Meaning Without the World”*
13. Potrc, Matjaz. “Naturalizing the Mind.”*
14. Potrc, Matjaz. “Vague Content in a Non-Vague World.”*
* dostopno na spletni strani prof. Potrča pod “Članki”.