MORALNA TEORIJA 2019/2020

MORALNA TEORIJA 2018/2019
1. sem.; sreda, 14:40-16:20 (pred. 434) red. prof. dr. Matjaž Potrč

Vsebina predmeta: V okviru predmeta bodo predstavljena temeljna vprašanja moralne filozofije: vprašanja o ontološkem statusu moralnih lastnosti (realizem vs anti-realizem), o pomenu moralnih sodb (opisnost in neopisnost, kognitivizem, emotivizem, ekspresivizem, preskriptivizem), o naravi relacije med moralnimi sodbami in motivacijo za moralno delovanje (motivacijski internalizem in eksternalizem) in o spoznavnem dostopu do moralne realnosti (moralna intuicija, reliablilizem, koherentizem in teorija reflektivnega ekvilibriuma). V akad. letu 2016/2017 se bo predmet ukvarjal posebej s temo razlogov.

Obveznosti študenta: Študent mora aktivno sodelovati pri predmetu, kar izkazuje njegove prisotnost na predavanjih (75% srečanj) in sodelovanje v razpravi, branje seminarskih tekstov, priprava izročkov (2 na semester; vedno na temo sem. branja in ne za nazaj) in kratkega končnega eseja (konec semestra; rok 15. 1. 2020). Ti študenti pridobijo oceno na podlagi sodelovanja in ocen za izročke in esej. Če je bil študent prisoten vsaj 50% srečanj ter opravil vsaj del obveznosti, bo na ustnem izpitu za končno oceno dobil dodatna vprašanja iz seminarskih tekstov. Študent, ki ni obiskoval predmeta in ni izpolnil pogojev sodelovanja, v tem akad. letu ne more pridobiti ocene pri predmetu.

Izroček: 1 stran, povzetek ključnih trditev in argumentov v seminarskem besedilu v obliki alinej in/ali strukture argumentov; se pripravi vnaprej in odda na začetku predavanja.

Končni esej: 2000-2500 besed na eno izmed tem, ki so bile obravnavne na predavanjih, rok oddaje do vključno 15. 1. 2020 (brez izjem) v iztisnjeni obliki na predavanjih.

Vsebina predmeta 2019/2020 – razpored in teksti za seminarsko branje:

Vsa besedila so iz knjige: Moralna teorija: o naravi moralnosti (V. Strahovnik; Aristej 2016), ki je na voljo za naročilo preko spleta TUKAJ!

Uvodno predavanje (2.10.)
V. Strahovnik_Moralna teorija: UVOD: RAZSEŽNOSTI MORALNE TEORIJE (9.10.)
V. Strahovnik_Moralna teorija: MORALNI NENATURALIZEM: G. E. MOORE (16.10.)
V. Strahovnik_Moralna teorija: INTUICIONIZEM: H. A. PRICHARD IN W. D. ROSS
V. Strahovnik_Moralna teorija: EMOTIVIZEM: A. J. AYER IN C. L. STEVENSON
V. Strahovnik_Moralna teorija: PRESKRIPTIVIZEM: R. M. HARE
V. Strahovnik_Moralna teorija: TEORIJA ZMOTE: J.L. MACKIE
V. Strahovnik_Moralna teorija: MORALNI RELATIVIZEM: GILBERT HARMAN
V. Strahovnik_Moralna teorija: EKSPRESIVIZEM NORM: ALAN GIBBARD
V. Strahovnik_Moralna teorija: KVAZI-REALIZEM: SIMON BLACKBURN
V. Strahovnik_Moralna teorija: . NATURALISTIČNI REALIZEM: ZVEDBENI (PETER RAILTON) IN NEZVEDBENI (DAVID BRINK)
V. Strahovnik_Moralna teorija: MORALNI FIKCIONALIZEM: MARK KALDERON IN RICHARD JOYCE
V. Strahovnik_Moralna teorija: KOGNITIVISTIČNI EKSPRESIVIZEM: TERRY HORGAN IN MARK TIMMONS

Opis vsebine

2.10.19. Moralna teorija. Metaetika. Normativna etika. Prakticna etika. Metafizika. Semantika. Epistemologija. Psihologija. Fenomenologija.

9.10.19 Moralna teorija. Metafizika: realizem, irealizem. Semantika: kognitivizem (prepricanje, R/N), nekognitivizem. Epistemologija: Vap =def p&Pap&Uap. Utemeljitev, skladje. Psihologija: motivacija (notranja, zunanja). Fenomenologija. Navidezni realizem.

16.10.19.
Moralna teorija. Moralni nenaturalizem in G.E. Moore. Naturalistična zmota. Argument odprtega vprašanja. Vprašanje obstoja moralnih lastnosti in dejstev. Spoznavni vidik nenaturalizma: moralna intuicija.

23.10.19.
Intuicionizem: spoznavni, celostni. Spoznavni dostop: utemeljitev, skladje. Prima facie dolznosti: zvestobe, povracila, hvaleznosti, dobrodelnosti, samoizboljsanja, neskodovanja. Dejanska dolznost. Uvid: nesklepalnost, trdnost, globje razumevanje, predteoreticnost. Intuicionizem: zaznavni, dogmatski, filozofski. Argument odprtega vprašanja. Naturalisticna zmota. Paradoks analize.

30.10.19.

 

Literatura:

Strahovnik, Vojko. 2016. Moralna teorija. Maribor: Aristej. Povezava do knjige s popustom: http://www.aristej.si/slo/humanistika_in_druzboslovje/index.html

Potrč, Matjaž (2004) Dinamična filozofija, Ljubljana: ZIFF.
Strahovnik, Vojko (2009) Moralne sodbe, intuicija in moralna načela, Velenje: IPAK.
Potrč, Matjaž, Strahovnik, Vojko. Phenomenological objectivity and moral theory. Synthesis philosophica, 2014, vol. 29, fasc. 1, str. 159-173,
Strahovnik, Vojko “Teorija zmote: moralni kognitivizem in irealizem”, Analiza, 2008. Letn. 12, št. 1/, str. 49-67.
Strahovnik, Vojko. “Oris moralnega partikularizma.” Analiza 3/2004, str. 33-55.
Strahovnik, Vojko.”Moralna filozofija R. M. Harea: univerzalni preskriptivizem in utilitarizem dveh ravni” Analiza Letn. 13, št. 1/2 (2009), str. 47-62.
Strahovnik, Vojko. Moralne dileme in moralna teorija. Analiza, 2008, letn. 12, št. 3, str. 29-60.
Strahovnik, Vojko. Moralna fenomenologija in fenomenološki argumenti. Analiza, 2007, letn. 11, št. 4, str. 73-95.
Potrč, Matjaž, Strahovnik, Vojko. Justification in context. Acta analytica, 2005, vol. 20, no. 2, str. 91-104.